Konsumentverket KO

Varumärke tillhör KONSUMENTVERKET

Ansökningsnummer 201307116
Ansökningsdatum 2013-10-21
Registreringsnummer 517971
Registreringsdatum 2014-03-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-03-21
Typ Figurativt

Konsumentverket KO

Varor & Tjänster

Klass: 35

Assistans vid personaladministration; assistans vid företagsledning; assistans rörande administration; chefsrekrytering; framställning av annons och reklammaterial; framtagande av rapporter relaterade till redovisningsinformation; marknadsundersökning för reklam; undersökningar avseende reklam; distribution av reklamblad; distribution av reklamtexter; företagsledning; rekrytering av personal; konsultation rörande rekrytering; rekryteringsannonser; rekryteringstjänster; annons och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal.

Klass: 36

Försäkringsinformation.

Klass: 38

Elektroniska kommunikationstjänster; information avseende kommunikation; kommunikation via fax; datoriserade kommunikationstjänster; digitala kommunikationstjänster; IT-kommunikationer.

Klass: 41

Utbildningar; utbildningskurser; utbildningsseminarier; utbildningsinformation; datorbaserad utbildning; arrangering av utställningar för utbildningsändamål; anordnande av utställningar för utbildningsändamål; anordnande av seminarier för utbildningsändamål.

Klass: 42

Återhämtning av datainformation; design av datorsystem; upplåtande av forskningstjänster.

Klass: 45

informationstjänster avseende konsumenträttigheter (juridiska tjänster); juridisk information; utarbetande av föreskrifter (juridiska); utarbetande av regler (juridiska); utarbetande av rättslig information.