Hallå konsument!

Varumärke tillhör KONSUMENTVERKET

Ansökningsnummer 201401299
Ansökningsdatum 2014-02-20
Registreringsnummer 519213
Registreringsdatum 2014-05-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-05-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Assistans vid personaladministration; assistans vid företagsledning; assistans rörande administration; chefsrekrytering; framställning av annons- och reklammaterial; framtagande av rapporter relaterade till redovisningsinformation; marknadsundersökning för reklam; undersökningar avseende reklam; distribution av reklamblad; distribution av reklamtexter; företagsledning; rekrytering av personal; konsultation rörande rekrytering; rekryteringsannonser; rekryteringstjänster; annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal.

Klass: 36

Försäkringsinformation.

Klass: 38

Elektroniska kommunikationstjänster; information avseende kommunikation; kommunikation via fax; datoriserade kommunikationstjänster; digitala kommunikationstjänster; it-kommunikationer.

Klass: 41

Utbildningar; utbildningskurser; utbildningsseminarier; utbildningsinformation; datorbaserad utbildning; arrangering av utställningar för utbildningsändamål; anordnande av utställningar för utbildningsändamål; anordnande av seminarier för utbildningsändamål.

Klass: 42

Återhämtning av datainformation; design av datorsystem; upplåtande av forskningstjänster.

Klass: 45

Informationstjänster avseende konsumenträttigheter (juridiska tjänster); juridisk information; juridisk rådgivning; juridisk rådgivningsverksamhet; juridiska rådgivningstjänster; juridiska stödtjänster; juridiska undersökningstjänster; upplåtande av juridisk information; utarbetande av föreskrifter (juridiska); utarbetande av regler (juridiska); utarbetande av rättslig information.