REGIS REGNIQVE COMMERCII COLLEGII SIGILLUM

Varumärke tillhör KOMMERSKOLLEGIUM

Ansökningsnummer 199403582
Ansökningsdatum 1994-03-31
Registreringsnummer 265531
Registreringsdatum 1995-03-31
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-03-31
Typ Figurativt

REGIS REGNIQVE COMMERCII COLLEGII SIGILLUM

Varor & Tjänster

Klass: 35

Information och konsultation avseende handelsregler och handelspolitik i Sverige och utlandet.

Klass: 42

Juridisk konsultation avseende handelsregler och handelspolitik i Sverige och utlandet.