Ett nyhetsbrev om utlandsaffärer och handelshinder EUROPEISKA AFFÄRER Kommerskollegium

Varumärke tillhör KOMMERSKOLLEGIUM

Ansökningsnummer 200608555
Ansökningsdatum 2006-11-14
Registreringsnummer 390518
Registreringsdatum 2007-08-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-08-17
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Nyhetsbrev.

Klass: 41

Publicering av texter on-line.