SKULESKOGENS NATIONALPARK

Varumärke tillhör NATURVÅRDSVERKET

Ansökningsnummer 201600699
Ansökningsdatum 2016-02-01
Registreringsnummer 531947
Registreringsdatum 2016-05-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-05-16
Typ Figurativt

SKULESKOGENS NATIONALPARK

Varor & Tjänster

Klass: 6

Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; ickeelektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.

Klass: 14

Adla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument.

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

Klass: 24

Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder; bordsdukar.

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.