Ansökningsnummer 200904913
Ansökningsdatum 2009-06-24
Registreringsnummer 406212
Registreringsdatum 2009-09-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-09-25
Typ Figurativt

SVA

Varor & Tjänster

Klass: 42

Veterinära laboratorietjänster.

Klass: 44

Veterinära rådgivande tjänster; veterinärsverksamhet; informationstjänster relaterad till veterinärfarmaceutisk industrin; veterinär assistering.