Ansökningsnummer 199903017
Ansökningsdatum 1999-04-19
Registreringsnummer 342113
Registreringsdatum 2000-11-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-11-10
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: