Ansökningsnummer 201009966
Ansökningsdatum 2010-12-06
Registreringsnummer 502188
Registreringsdatum 2011-12-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-12-09
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 42

Industriell analys och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.

Klass: 44

Medicinska tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; trädgårdsskötsel och skogsvård.