Visa allt om STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 87 100 65 037 99 107
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 80 95 84
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 21 292 50 33 127
STATENS JORDBRUKSVERK (Statlig enhet) 16 578 24 941 23 517
UPPSALA UNIVERSITET (Statlig enhet) 9 457 8 934 4 990
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (Statlig enhet) 9 324 10 160 11 911
KAROLINSKA INSTITUTET (Statlig enhet) 6 293 4 931 3 654
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (18 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 178 514 158 518 121 723
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 724 657 736
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 651 588 667
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 73 69 69
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 214 194 214
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 44 226 4 Akademiska Hus Aktiebolag
(43 717)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 33 109 42 Intervet Aktiebolag
(22 846)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 25 530 4 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(25 328)
Datakonsultverksamhet 7 916 16 Atea Sverige AB
(3 906)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 5 292 13 Life Technologies Europe B.V. Nederlaenderna Filial Sverige
(2 606)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 4 381 1 STHLM Biodiesel AB
(4 381)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 4 260 21 Fisher Scientific GTF Aktiebolag
(1 630)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 4 128 8 Omnidea AB
(2 474)
Universitets- & Högskoleutbildning 3 593 8 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
(1 421)
Kemiska produkter, Partihandel 2 351 11 Bio-Rad Laboratories Aktiebolag
(1 172)
Post- & Kurirverksamhet 2 259 1 PostNord Sverige AB
(2 259)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 2 237 8 Illumina AB
(1 275)
Kreditgivning, övrig 2 187 2 Diners Club Nordic AB
(1 902)
Konsultverksamhet avseende företags org. 2 150 30 Helena Borges AB
(644)
Hälso- & Sjukvård, administration 2 057 1 FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
(2 057)
Teknisk Provning & Analys 1 949 11 Vita Verita AB
(888)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 1 789 17 LIVSMEDELSVERKET
(1 363)
Rengöring & Lokalvård 1 647 8 Allianceplus AB
(888)
Restaurangverksamhet 1 264 21 Matverkstan i Uppsala AB
(475)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 1 052 6 Ricoh Sverige AB
(743)
Insatsvaror övriga, Partihandel 976 4 Papyrus Supplies AB
(920)
Datordrifttjänster 945 4 LBH Advanced BioServices AB
(924)
Maskiner, reparation 943 2 TECAB SWEDEN AB
(608)
Transport stödtjänster, övriga 922 11 Best Transport AB
(345)
Dataprogrammering 907 10 Emineo Aktiebolag
(378)
Farmaceutiska basprodukter, tillverkning 894 1 Håtunalab AB
(894)
Militärt försvar 886 1 FÖRSVARSMAKTEN
(886)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 856 11 Zellout AB
(457)
Telekommunikation, Trådbunden 830 4 Telia Sverige AB
(493)
Djuruppfödning, övrig 724 1 Scanbur AB
(724)
Utgivning av annan programvara 722 11 Relation Desk AB
(240)
Öppen Hälso- & Sjukvård 718 2 AB Previa
(679)
Icke-farligt avfall 556 1 Ragn-Sells Aktiebolag
(556)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 477 2 STATENS JORDBRUKSVERK
(475)
Postorder- & Internethandel 454 10 Dustin Sverige AB
(408)
Hotell & Restaurang 441 14 Hotel Management Sverige AB
(141)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 431 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(431)
Personalutbildning 429 9 Learning Tree International Aktiebolag
(120)
El-VVS & Bygginstallationer 402 11 ENACO Sverige AB
(152)
Veterinärverksamhet 367 5 Gård & Djurhälsan Sverige AB
(355)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 365 3 DS Smith Packaging Sweden AB
(323)
Industrigasframställning 363 2 AGA Gas Aktiebolag
(349)
Dagstidningsutgivning 352 4 Aktiebolaget Upsala Nya Tidning
(328)
Telekommunikation, Trådlös 347 2 Telavox AB
(327)
Intressorganisationer, övriga 341 13 RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4 H
(248)
Säkerhetssystemtjänster 332 2 Bravida Säkerhet Aktiebolag
(296)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 319 4 Staples Sweden AB
(206)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 299 4 Dako Sweden AB
(247)
Kemiska produkter, tillverkning 299 5 Reagensia Aktiebolag
(133)
Kroppsvård 299 1 Team Lars Massage AB
(299)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 291 1 Varig Teknik & Miljö AB
(291)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 275 9 Miljö Companiet i Sverige AB
(144)
Tryckning av Böcker & Övrigt 274 5 TMG Tabergs AB
(232)
Elektronikindustri 273 7 Palgo Aktiebolag
(115)
Emballage, Partihandel 270 10 Nordic Pack Förpackningar Aktiebolag
(147)
Totalförsvaret 270 2 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(269)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 232 1 ENA Miljökonsult AB
(232)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 232 2 Kinnarps AB
(224)
Säkerhetsverksamhet 228 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(228)
Plastförpackningstillverkning 214 4 Nolato Cerbo AB
(110)
Trävaror, tillverkning 183 2 Strömsholms Trä Industri Handelsbolag
(156)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 164 2 cSens AB
(158)
Hemelektronik, tillverkning 162 1 3M Svenska Aktiebolag
(162)
Service till husdjursskötsel 160 1 Växa Sverige Ekonomisk förening
(160)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 153 1 Neopost Sverige AB
(153)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 147 8 Visma Collectors AB
(111)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 142 1 Köksmiljö i Uppsala Aktiebolag
(142)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 140 1 Företagsväxter i Knivsta AB
(140)
Partihandel, övrig 130 3 Saveen & Werner AB
(97)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 126 1 ARBETSGIVARVERKET
(126)
Elektronisk & Optisk utrustning, reparation 123 1 Analysvågservice i Mälardalen Aktiebolag
(123)
Taxi 121 1 Uppsala Taxi 100 000 AB
(121)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 119 1 Tred Reklam Aktiebolag
(119)
Kläder & Skor, Partihandel 113 4 Deltab profil & design AB
(87)
Plastvarutillverkning, övrig 111 3 Profa Handisafe AB
(97)
Partihandel 105 3 Lantmännen ek för
(100)
Kongresser & Mässor 103 8 Work & Meet Ulltuna
(24)
Maskiner, tillverkning 102 4 Slangservice i Uppsala Aktiebolag
(30)
Livförsäkring, övrig 94 2 Movestic Livförsäkring AB
(54)
Hälso- & Sjukvård, övriga 91 4 RÄTTSMEDICINALVERKET
(45)
Bageri- & Mjölprodukter 89 5 Triller Mat & Bröd AB
(74)
Tvätteriverksamhet 88 1 Textilia Tvätt & Textilservice AB
(88)
Intressebev. Arbetstagarorg. 80 3 SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND
(72)
Webbportaler 80 1 JP Infonet AB
(80)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 77 1 Bergman Labora AB
(77)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 77 1 Euro Accident Health & Care Insurance Aktiebolag
(77)
Intressebev. Branschorg. 74 5 Bonus Copyright Access, ek. för.
(38)
Smågrisuppfödning 72 1 JOHANSSON, SÖREN
(72)
Advokatbyråer 70 2 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB
(69)
Utgivning av dataspel 70 1 Dream Broker AB
(70)
Plastvaror, tillverkning 68 1 PORONYL
(68)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 64 4 Söderarm AB
(52)
Vägtransport, Godstrafik 61 3 Mellansvenska Logistiktransporter AB
(26)
Elartiklar, Partihandel 58 4 Aura Light Aktiebolag
(26)
Glas- & Glasvarutillverkning 53 2 GRPS Properties in Sweden AB
(28)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 52 1 SJ AB
(52)
Specialistläkare på sjukhus 51 2 UPPSALA LÄNS LANDSTING
(39)
Konferensanläggningar 50 7 Eklundshof Aktiebolag
(14)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 50 3 UMOK, Uppsala Mekaniska och Konstruktion AB
(37)
Apotekshandel 49 2 Apoteket AB
(34)
VVS-varor, Partihandel 46 3 Ahlsell Sverige AB
(38)
Litterärt & Konstnärligt skapande 45 2 My Laurell Aktiebolag
(33)
Klockor, Butikshandel 44 1 AB Nymans Ur 1851
(44)
Personaluthyrning 43 2 Wise Consulting AB
(41)
IT- & Datatjänster, övriga 42 1 Truesec AB
(42)
Utbildning, övrig 42 2 VeTA - bolaget AB
(35)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 41 3 Sweden Rent A Car AB
(33)
Polisverksamhet 40 1 POLISMYNDIGHETEN
(40)
Teknisk konsult inom Elteknik 38 1 ICU Scandinavia AB
(38)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 37 1 K Ahlm Foto & Eventbyrå
(37)
Finansiella stödtjänster, övriga 35 1 Ikano Bank AB (publ)
(35)
Grundskoleutbildning 34 3 STOCKHOLMS KOMMUN
(17)
Köttprodukter 34 8 KLS UGGLARPS AB
(13)
Detaljhandel, övrig 32 3 Granngården AB
(17)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 32 2 Diskteknik AB
(21)
Industriförnödenheter, Partihandel 32 1 Runelandhs Försäljnings Aktiebolag
(32)
Avfall & Skrot, Partihandel 32 1 Returpappercentralen i Uppsala Handelsbolag
(32)
Optiker, Butikshandel 31 3 Synoptik Sweden Aktiebolag
(25)
Revision 30 1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(30)
Teknisk konsult inom Industriteknik 29 2 Pöyry Sweden AB
(24)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 28 1 Xaia AB
(28)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 26 2 Oberthur Technologies Sweden AB
(23)
Utgivning av tidskrifter 26 8 Bonnier Business Media Sweden AB
(7)
Monetär finansförmedling, övrig 25 2 Nordea Bank AB
(14)
Kontorsmöbler, Partihandel 24 3 Gerdmans Inredningar Aktiebolag
(16)
Databehandling & Hosting 24 4 Rackfish AB
(13)
Översättning & Tolkning 24 4 HY International Information High Technology Consulting
(10)
Grafisk Designverksamhet 22 1 Iwaco AB
(22)
Metallindustri 20 5 Freezit Aktiebolag
(10)
Lufttransport, Godstrafik 20 1 World Courier (Sweden) Aktiebolag
(20)
Inredningsarkitekt 20 1 Madeleine din inredare AB
(20)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 18 3 Upplands Motor AB
(11)
Kläder & Textilier, tillverkning 18 2 Tibrings Markis & Persienn AB
(12)
Djurfoderframställning 18 1 Halla Foder AB
(18)
Möbler övriga, tillverkning 16 1 Sävar Snickerifabrik Aktiebolag
(16)
Verktygsmaskiner, tillverkning 15 1 Bloms Tekokonstruktioner AB
(15)
Sociala insatser 14 5 FORSHAGA KOMMUN
(5)
Redovisning & bokföring 14 2 InredningsTaktik i Stockholm AB
(10)
Förskoleutbildning 13 1 MALMÖ KOMMUN
(13)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 12 1 HissProjekt Mattias Högman AB
(12)
Catering 11 1 Matdistriktet i Stockholm AB
(11)
Resebyråer 11 2 Nex Resebyrå Aktiebolag
(8)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 11 3 MANSIKKA, CARL LENNART
(5)
Marknads- & Opinionsundersökning 11 2 NSO Group AB
(28)
Drivning 11 1 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
(11)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 10 1 DUSE, DANIEL
(10)
Motorfordon, reparation & underhåll 10 2 Uppsala Släp & Husvagnsverkstad
(10)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 10 2 Uppsala Maskin & Verktyg Förvaltning AB
(6)
Blommor & Växter, Butikshandel 10 3 Jannes Blommor & Binderier i Uppsala AB
(9)
Förvaltning & Handel med värdepapper 10 1 Career Group Sverige AB
(10)
Landtransport av passagerare, övrig 10 1 Bergsbrunna Busstrafik Aktiebolag
(10)
Keramiska produkter, tillverkning 9 1 JP Lab & Klimat
(9)
Läkemedel, tillverkning 9 2 Fujirebio Diagnostics AB
(7)
Reklamfotoverksamhet 9 1 Fotograf Magnus Aronson
(9)
Vatten & Avlopp 8 1 Indevex Watertech AB
(8)
Sällskapsdjur, uppfödning 8 1 Bio Jet Service
(8)
Specialsortiment 8 1 Scandinavian Medical Sweden AB
(8)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 8 2 Beijer Byggmaterial Aktiebolag
(6)
Kollektivtrafik, övrig 7 1 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik
(7)
Sluten Sjukvård 7 2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING
(4)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 7 1 Haco-Rollen i Sverige Aktiebolag
(7)
Kultur, Nöje & Fritid 6 1 Uppsala Konsert och Kongress AB
(6)
Bokutgivning 6 2 SIS Förlag Aktiebolag
(4)
Får- & Getuppfödning 6 1 JOHANSSON, ULF MATS FREDRIK
(6)
Saltvattensfiske 6 2 LERDIN, INGVAR
(3)
Skatterådgivning 5 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(5)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 5 1 Falck Secure AB
(5)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 5 1 Air24Medic - Dykhuset LM Kommanditbolag
(5)
Elektronikkomponenter, Partihandel 5 2 Elfa Distrelec AB
(3)
Skogsförvaltning 5 3 HEDÉN, PER ANDERS
(2)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 4 3 LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
(3)
Porträttfotoverksamhet 4 2 Sylvans Foto
(3)
Tillverkning, övrig 4 1 Trofédepån Jan Ohlsson
(4)
Elgenerering 4 1 ERICSON, MATS
(4)
Personalmatsalar 4 2 Fazer Food Services AB
(3)
Industri- Maskiner & Utrustning, installation 4 1 Visneto AB
(4)
Butikshandel, övrig 4 2 Scrapdraken Handelsbolag
(4)
Kultur, Miljö, Boende, administration 4 1 MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG
(4)
Landtransport, stödtjänster 4 1 Taxi 10 000 AB
(4)
Blandat jordbruk 3 2 SVENSSON, STIG
(2)
Äggproduktion 3 3 Swedfarm AB
(1)
Sportverksamhet, övrig 3 1 BRÖDERNA KLEMMINGS DYKHJÄLP HANDELSBOLAG
(3)
Industri- & Produktdesignverksamhet 3 1 Kerstin Landström Design Tyg och Otyg AB
(3)
Museiverksamhet 3 1 NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
(3)
Glasmästeriarbeten 2 1 Allehanda Glas i Uppsala AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Växtodling 2 2 JOHANSSON, LARS ERIK
(1)
Researrangemang 2 1 Meetagain Konferens AB
(2)
Färg & Lack, Butikshandel 2 1 Upsala Färg Aktiebolag
(2)
Primärvårdsmottagning 2 1 ERNTELL, MATS
(2)
Källsorterat material 2 1 Stena Recycling AB
(2)
Järnhandelsvaror, Partihandel 2 2 Swedol AB (publ)
(1)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 2 1 Fresco Food Aktiebolag
(2)
Jakt 2 1 DAHLGREN, ANDERS
(2)
Stugbyverksamhet 2 1 Artist Residency Tornedalen
(2)
Frisörer 1 1 Karin Monie i Uppsala AB
(1)
Ambassader & Internationella org. 1 1 BANGLADESH AMBASSAD
(1)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 1 2 MTP, My Trendy Phone Sweden AB
(1)
Skatteförvaltning & Indrivning 1 1 TULLVERKET
(1)
Fjäderfä, uppfödning 1 1 Limmergårds Lantbruk Aktiebolag
(1)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 1 1 Bygruppen AB
(1)
Kommunikationsutrustning, tillverkning 1 1 Scandinavian Radio Technology AB
(1)
Torg- & Marknadshandel 1 1 Green Tree Group AB
(1)
Textilier, Partihandel 1 1 Scandinavian Nonwoven AB
(1)
Annonstidningsutgivning 1 1 Svenska Media Docu AB
(1)
Transportmedelsindustri 1 1 Bålsta Släpet AB
(1)
Bröd & Konditori, Butikshandel 0 1 Conditori Fantasi Handelsbolag
(0)
Fotolaboratorieverksamhet 0 1 Crimson Färglabb Aktiebolag
(0)
Böcker, Butikshandel 0 1 Jure Aktiebolag
(0)
Livsmedelshandel 0 1 Bellis Blomsterhandel i Uppsala AB
(0)
Renskötsel 0 1 HENRIKSSON, BO
(0)
Livsmedelsframställning - 1 BRING FRIGO AB
(-)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel - 1 AB Dogman
(-)
Patentbyråer -1 1 BRANN AB
(-1)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...