Livsmedelsverket

Varumärke tillhör LIVSMEDELSVERKET

Ansökningsnummer 201603300
Ansökningsdatum 2016-05-03
Registreringsnummer 535821
Registreringsdatum 2016-11-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-11-15
Typ Figurativt

Livsmedelsverket

Varor & Tjänster

Klass: 9

Nedladdningsbart material för information/utbildningsmaterial; utbildningshandböcker i form av datorprogram, databehandlingsutrustningar och mjukvaror.

Klass: 16

Trycksaker, utbildningsböcker, utbildningspublikationer och tryckt utbildningsmaterial, pappersvaror, skriv- och kontorsmaterial.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet, kontorstjänster, utredning och sammanställande av statistik.

Klass: 41

Redigering, publicering och utgivning av trycksaker, genomförande och anordnande av utbildningar, seminarier/utbildningsseminarier, datorbaserad utbildning, undervisning, praktisk utbildning, datorstödd utbildning/instruktion, workshops för utbildningsändamål, publicering av utbildningsmaterial, utbildningstjänster rörande vattenhantering, handledning, tillhandahållande av utbildningar avseende kost/näringslära.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design, industriella analyser och forskningstjänster, design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror, utformning av trycksaker, kvalitetskontroll, konsultation avseende kvalitetskontroll, kvalitetskontroll och provning, kvalitetskontroll avseende livsmedelshygien och märkning av livsmedel, kvalitetskontroll av varor, kvalitetskontroll av tillverkade produkter, vetenskaplig konsultation, mikrobiologiska undersökningar, kemiska analytiska undersökningar.

Klass: 43

Information och rådgivning om viktiga förhållanden på livsmedelsområdet.

Klass: 44

Närings- och kostrådgivning, veterinära tjänster.

Klass: 45

Juridiska tjänster; juridisk rådgivning.