Ansökningsnummer 198908363
Ansökningsdatum 1989-09-06
Registreringsnummer 231321
Registreringsdatum 1992-03-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-03-13
Typ Figurativt

CSN

Varor & Tjänster

Klass: