KUNGL BIBLIOTEKET National Library of Sweden

Varumärke tillhör KUNGLIGA BIBLIOTEKET

Ansökningsnummer 200506415
Ansökningsdatum 2005-09-05
Registreringsnummer 377426
Registreringsdatum 2005-12-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-12-16
Typ Figurativt

KUNGL BIBLIOTEKET National Library of Sweden

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 36

Finansiella informationstjänster med hjälp av åtkomst till en databas.

Klass: 38

Upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; upplåtande av åtkomst till datanätverk; datakommunikationstjänster via en kod; kommunikationstjänster för åtkomst till databaser; leasing av telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk; sändning av film och program via datanät; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; tjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; upplåtande av användartillgång till globala datanätverk; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande film och spel för beställning; upplåtande av åtkomst till databaser; överföring och sändning av databasinformation via telenät.

Klass: 39

Lagring av elektroniskt lagrad data eller dokument.

Klass: 40

Överföring av information från ett datamedium till ett annat.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; juridiska tjänster.