Naturhistoriska riksmuseet

Varumärke tillhör NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

Ansökningsnummer 200306249
Ansökningsdatum 2003-10-27
Registreringsnummer 366334
Registreringsdatum 2004-04-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-04-02
Typ Figurativt

Naturhistoriska riksmuseet

Varor & Tjänster

Klass: 9

Kompaktskivor (rom): magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; videokasetter.

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser såsom affischer; trycksaker; tidskrifter; vykort; böcker; fotografier; pappersvaror (skriv och kontorsmaterial); instruktions- och utbildningsmaterial (ej apparater).

Klass: 25

Kläder.

Klass: 41

Undervisning/ utbildning; anordnande av handledning och instruktion; underhållning; utgivning av böcker och CD-rom skivor; publicering av texter (även elektroniskt); anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; visning av bigraffilmer; upplåtande av biografsalonger; museiverksamhet (visningar och utställningar); arrangerande och hållande av seminarier, kulturverksamhet.

Klass: 42

Forskningstjänster; upplåtande av nyttjanderätt till databaser (datatjänster).