Ansökningsnummer 201204627
Ansökningsdatum 2012-06-11
Registreringsnummer 508772
Registreringsdatum 2012-11-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-11-16
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; kulturverksamhet; museiverksamhet (ingående i klassen).