Visa allt om RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 19 888 33 119 64 605
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 107 110 134
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
RIKSANTIKVARIEÄMBETET (Statlig enhet) 4 942 12 865 11 771
LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET (Statlig enhet) 3 816 3 740 3 659
STATENS MUSIKVERK (Statlig enhet) 1 859 1 882 1 473
MODERNA MUSEET (Statlig enhet) 1 783 - -
STATENS MARITIMA MUSEER (Statlig enhet) 912 931 856
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (8 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 380 131 365 727 455 028
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 544 1 630 2 047
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 303 1 375 1 760
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 241 255 287
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 258 278 305
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 71 159 76 STATENS FASTIGHETSVERK
(26 306)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 55 297 22 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
(5 915)
Intressorganisationer, övriga 26 397 212 STIFTELSEN KULTURRESERVATET ÅSENS BY
(2 123)
Datakonsultverksamhet 23 744 23 Decerno Aktiebolag
(18 438)
Museiverksamhet 20 450 54 Ideella föreningen Gotlands Fornvänner med firma Gotlands Museum
(2 126)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 14 788 7 LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
(6 462)
Universitets- & Högskoleutbildning 13 546 16 GÖTEBORGS UNIVERSITET
(6 250)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 12 963 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(12 269)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 9 649 17 STIFTELSEN VÄRLDSARVET GRIMETON
(4 508)
Skogsförvaltning 8 600 58 Brevens Bruk Aktiebolag
(1 962)
Konsultverksamhet avseende företags org. 8 132 47 Centigo AB
(2 568)
Vård & Omsorg med Boende 7 913 39 FAGERSTA KOMMUN
(1 900)
Religiösa samfund 7 624 28 SKARA PASTORAT
(1 860)
Sociala insatser 7 502 38 NORBERGS KOMMUN
(1 641)
Kultur, Miljö, Boende, administration 4 944 2 RIKSANTIKVARIEÄMBETET
(4 942)
Blandat jordbruk 4 623 32 ERIKSSON, EVA
(812)
Grundskoleutbildning 4 454 18 KUNGSBACKA KOMMUN
(1 000)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 4 143 9 Bare Appliance AB
(1 566)
Kreditgivning, övrig 3 036 3 Diners Club Nordic AB
(2 563)
Hotell & Restaurang 2 515 75 NALEN Evenemang & Konferens AB
(713)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 2 487 30 WESTMANNASTIFTELSEN
(1 123)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 2 466 2 SKOGSSTYRELSEN
(2 314)
Konferensanläggningar 2 394 3 STIFTELSEN STORA KOPPARBERGET
(2 367)
Sjötransport, stödtjänster 2 220 2 Strömsholms Kanalaktiebolag
(2 214)
Sluten Sjukvård 2 081 4 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
(659)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 1 761 9 Bostadsrättsföreningen Tallen 21
(565)
Researrangemang 1 717 2 Meetagain Konferens AB
(1 716)
Postorder- & Internethandel 1 693 11 Dustin Sverige AB
(1 355)
Datordrifttjänster 1 651 4 Fujitsu Sweden AB
(1 563)
Dataprogrammering 1 580 12 Arctic Group AB
(909)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 1 556 11 Alfa Laval Tumba AB
(1 297)
Litterärt & Konstnärligt skapande 1 547 18 Kraftsamlaren Ekonomisk förening
(411)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 1 471 2 MICHAELSSON, MICHAEL
(1 456)
Förskoleutbildning 1 383 3 SÖDERTÄLJE KOMMUN
(1 300)
Lufttransport, Passagerartrafik 1 360 1 BRA Sverige AB
(1 360)
Rengöring & Lokalvård 1 354 7 ISS Facility Services AB
(1 121)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 1 324 5 Volito Aktiebolag
(1 101)
Telekommunikation, Trådlös 1 271 1 Telenor Sverige Aktiebolag
(1 271)
El-VVS & Bygginstallationer 1 241 19 Caverion Sverige AB
(702)
Gymnasial utbildning 1 213 1 BOLLERUPS LANTBRUKSINSTITUT
(1 213)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 1 043 4 Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan
(750)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 1 040 4 STIFTELSEN ÖSTERBYBRUKS HERRGÅRD
(674)
Infrastrukturprogram 996 2 LANTMÄTERIET
(582)
Restaurangverksamhet 920 49 MOGEMARK, KÅRE INGVAR
(279)
Öppen Hälso- & Sjukvård 918 1 AB Previa
(918)
Näringslivsprogram, övriga 849 1 NATURVÅRDSVERKET
(849)
Specialistläkare på sjukhus 771 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(771)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 762 9 Mimmi Göllas Byggnadsvård
(319)
Personalutbildning 724 15 Addskills Cornerstone Group AB
(354)
Konfektyr, Butikshandel 696 1 STIFTELSEN OLOFSFORS BRUKSMUSEUM
(696)
Trävaror, tillverkning 655 4 Hedeatelje Aktiebolag
(606)
Service till växtodling 650 4 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET VÄST
(350)
Stugbyverksamhet 609 3 Mattila Fritid Aktiebolag
(520)
Arkivverksamhet 603 3 RIKSARKIVET
(329)
Företagstjänster, övriga 602 2 LM TIETOPALVELUT OY
(601)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 572 3 Svenska Pappersbruket AB
(448)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 549 4 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
(473)
Elhandel 528 3 Switch Nordic Green AB
(420)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 520 5 Unger & Co AB
(445)
Säkerhetssystemtjänster 519 5 Stanley Security Sverige AB
(438)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 492 4 SWECO Society AB
(438)
Kongresser & Mässor 484 16 Aeroseum AB
(95)
Post- & Kurirverksamhet 481 1 PostNord Sverige AB
(481)
Dagstidningsutgivning 453 10 Gota Media AB
(146)
Landtransport av passagerare, övrig 451 6 Kulida
(430)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 436 3 SANDSTRÖM, JOHAN
(400)
Teknisk konsult inom Elteknik 425 4 E-matic Fastighetsautomation AB
(224)
Byggverksamhet 412 7 PERSSON, LENNART
(102)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 405 2 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(327)
Kultur, Nöje & Fritid 405 6 bohm bohm room AB
(200)
Detaljhandel, övrig 395 2 Selecta AB
(390)
Golfbanor 389 2 ÖRBYHUS GOLFKLUBB
(363)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 388 6 Karnov Group Sweden AB
(158)
Samhällelig informationsförsörjning 385 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(385)
Maskiner, tillverkning 381 3 Linde Material Handling AB
(266)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 369 4 Gärsnäs Aktiebolag
(254)
Film, Video & TV 350 4 Spocks Family AB
(226)
Förvaltning & Handel med värdepapper 345 2 STIFTELSEN ÅMINNE BRUK
(316)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 344 3 Aktiebolaget Norrköpings Tennishall
(208)
Lufttransporter, stödtjänster 334 1 Swedavia AB
(334)
Catering 320 5 Sky West Aktiebolag
(272)
Säkerhetsverksamhet 309 4 Securitas Sverige Aktiebolag
(135)
Elartiklar, Partihandel 287 4 Siemens Aktiebolag
(214)
Teknisk Provning & Analys 272 4 Ideella föreningen SIS Swedish Standards Institutemed firma SIS Swedish Standards Institute
(242)
Personaluthyrning 269 1 Perido AB
(269)
Elgenerering 254 1 Statkraft Sverige AB
(254)
Telekommunikation, Trådbunden 252 4 Telia Sverige AB
(91)
Redovisning & bokföring 252 3 Calona Ekonomikonsult Aktiebolag
(156)
Utgivning av annan programvara 251 8 EXLIBRIS (SCANDINAVIA) A/S
(182)
Tryckning av Böcker & Övrigt 249 17 EO Grafiska AB
(58)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 248 6 Constructor Sverige AB
(115)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 230 1 Vänervård
(230)
Icke-farligt avfall 224 3 SUEZ Recycling AB
(159)
Callcenterverksamhet 223 3 E.ON Kundsupport Sverige AB
(116)
Sportverksamhet, övrig 213 4 BRATTFORSHEDENS FLYGKLUBB
(93)
Drivning 197 2 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
(195)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 191 9 STIFTELSEN KULTURMILJÖVÅRD MÄLARDALEN
(50)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 190 1 Hemfosa Umeå AB
(190)
Insatsvaror övriga, Partihandel 190 1 Papyrus Supplies AB
(190)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 187 2 Molander & Son Aktiebolag
(185)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 182 2 Karlströms Golvaktiebolag
(105)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 172 3 Staples Sweden AB
(169)
Byggmaterialtillverkning 171 1 Horns Tegelbruk
(171)
Juridisk verksamhet, övrig 165 1 Ekolagen Miljöjuridik AB
(165)
Metallindustri 163 3 Uddeholms AB
(150)
Jord- & Skogsbruksmaskiner, tillverkning 163 1 DeLaval International AB
(163)
Inredningsarkitekt 161 1 Cocodrilo AB
(161)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 159 2 Föreningen Degerfors Folkpark u p a
(150)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 158 3 Företagsväxter i Knivsta AB
(73)
Översättning & Tolkning 150 3 Språkservice Sverige AB
(126)
Skogsskötsel 149 1 Roger Myhres Skogsvård AB
(149)
Mineralutvinning, övrig 145 1 LARSSON, BENGT LEONARD
(145)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 139 6 EBSCO INTERNATIONAL INC.
(52)
Bokutgivning 137 13 Publit Sweden AB
(50)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 132 3 Peters Fotografiska Bilder
(125)
Arbetsförmedling & Rekrytering 129 3 STIFTELSEN ACTIVA I ÖREBRO LÄN
(60)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 126 1 Destination Gotland AB
(126)
Mejerivarutillverkning 120 2 Norrmejerier Ekonomisk förening
(105)
Utgivning av tidskrifter 119 11 Aktiebolag NORDREPORTERN
(35)
Livsmedel övriga, Butikshandel 118 2 Kränku Te & Kaffe Aktiebolag
(118)
Grafisk produktion 118 6 Alunda Bokbinderi Aktiebolag
(44)
Marknads- & Opinionsundersökning 116 1 Visma Commerce AB
(116)
Folkhögskoleutbildning 113 1 STIFT PINGSTFÖRSAML SKOL- O KURSVERKSAMHET
(113)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 106 1 Mileo AB
(106)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 104 2 ARBETSGIVARVERKET
(101)
Glas & Porslin, Butikshandel 101 3 Orrefors Kosta Boda AB
(84)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 98 1 Scanglas Aktiebolag
(98)
Frisörer 95 2 Stinas Hår- & Antikcenter
(91)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 95 2 Wanås Gods Aktiebolag
(87)
Växtodling 86 4 TORSTENSSON, CHRISTER
(66)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 84 4 Elajo Engineering Aktiebolag
(48)
VVS-varor, Partihandel 84 2 Ingenjörsfirman Seleko Aktiebolag
(78)
Landtransport, stödtjänster 81 1 Smalspåret i Hultsfred Aktiebolag
(81)
Kollektivtrafik, övrig 81 1 Merresor AB
(81)
Bibliotek 81 1 KUNGLIGA BIBLIOTEKET
(81)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 80 4 SVERIGES SEGELFARTYGSFÖRBUND
(60)
Monetär finansförmedling, övrig 78 2 Swedbank AB
(68)
Direktreklamverksamhet 77 2 LOLLO LORICHS REKLAM & ILLUSTRATIONER
(75)
Verktyg & Redskap, tillverkning 76 1 S.A. Wetterlings Manufaktur Aktiebolag
(76)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 75 3 IQ Samhällsbyggnad AB
(71)
Taxi 75 1 Karlsson, Roger
(75)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 75 1 KÖLD, MIKAEL
(75)
Förpackningsverksamhet 73 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(73)
Ambassader & Internationella org. 70 1 THE COUNCIL OF THE BALTIC SEA STATES SECRETARIAT
(70)
Grafisk Designverksamhet 70 2 AVA Audiovisuella i Malmö AB
(68)
Livsmedel, Dryck & Tobak, Partihandel 67 1 Sannas Italien AB
(67)
Får- & Getuppfödning 62 3 OLSSON, MATS ÖRJAN
(21)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 57 2 EFG Kontorsmöbler AB
(55)
Artistisk verksamhet 57 2 Här & Nu
(45)
Spel & Leksaker, Butikshandel 56 2 Krabat & Co AB
(49)
Specialsortiment 54 1 Ohlsson & Lohaven AB
(54)
Finansiella stödtjänster, övriga 52 2 Ikano Bank AB (publ)
(51)
Kött & Charkuterier, Butikshandel 52 2 Renbiten AB
(50)
Turist- & Bokningsservice 51 4 Destination Uppsala AB
(19)
Emballage, Partihandel 50 4 Procurator AB
(23)
Havs- & Sjöfart, Godstrafik 50 1 Ångfartygsaktiebolaget 1879
(50)
Reklamfotoverksamhet 50 1 Acne Photography AB
(50)
Tävling med hästar 50 1 CEDERGREN, MAGNUS
(50)
Glasstillverkning 47 1 Engelholms Glass Aktiebolag
(47)
Utbildning, övrig 47 2 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I JÄMTLANDS LÄN
(46)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 46 5 PerkinElmer Sverige Aktiebolag
(23)
Kläder & Skor, Partihandel 44 3 G-Ess Yrkeskläder Aktiebolag
(38)
Intressebev. Branschorg. 44 4 Bonus Copyright Access, ek. för.
(29)
Förlagsverksamhet, övrig 44 3 iVisby Tryckeri AB
(28)
Utgivning av dataspel 41 1 Ecoonline AB
(41)
Teknisk konsult inom Industriteknik 40 3 Höga Kusten Teknik Resurs
(25)
Flyttjänster 40 1 Ilexpressen i Visby AB
(40)
Resebyråer 38 2 Gävleborgs & Dalarnas Resekompani AB
(28)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 37 3 Almquist Konfektyr Aktiebolag
(13)
Linjebussverksamhet 36 2 PERSSONS BUSS I VISBY Aktiebolag
(34)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 34 8 Sweden Rent A Car AB
(14)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 34 4 P.V. Supa Sweden AB
(19)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 33 1 Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för.
(33)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 33 3 VWR International AB
(26)
Värme & Kyla 32 1 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
(32)
Bageri- & Mjölprodukter 32 8 Konditori Norrgatt AB
(16)
Blommor & Växter, Partihandel 31 1 Blomsterbolaget Gröna Rum Stockholm AB
(31)
Brand- & Räddningsverksamhet 30 1 SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND
(30)
Fruktodling 30 1 EDVARDSSON, LEIF
(30)
Vägtransport, Godstrafik 29 4 MTAB Sverige AB
(20)
Avfallshantering & Återvinning 26 2 Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag
(22)
Kontorsmöbler, Partihandel 25 3 Senab AB
(18)
Advokatbyråer 25 1 Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag
(25)
Universitets- & Högskoleutbildning samt Forskning 24 1 VETENSKAPSRÅDET
(24)
Tvätteriverksamhet 24 1 Berendsen Textil Service AB
(24)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 23 3 Bilia Personbilar AB
(13)
Databehandling & Hosting 23 4 Bisnode Sverige AB
(14)
Intressebev. Arbetstagarorg. 22 1 DIK-FÖRBUNDET
(22)
Butikshandel, övrig 21 2 LINNÉS RÅSHULTS STIFTELSE
(20)
Blommor & Växter, Butikshandel 21 7 GA Persson AB
(7)
Varuhus- & Stormarknadshandel 20 1 Brukets Livs Aktiebolag
(20)
Finansförmedling, övrig 18 2 Prioritet Finans AB
(18)
Optiker, Butikshandel 18 4 Tells Optik AB
(11)
Uthyrning & Leasing övrigt 18 2 Babs Paylink AB
(15)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 17 1 Keges Fastigheter AB
(17)
Järnhandelsvaror, Partihandel 16 3 Aktiebolaget Rofo, Norin & Co
(7)
Torg- & Marknadshandel 16 2 Nordic Souvenir AB
(9)
Industrigasframställning 16 1 AGA Gas Aktiebolag
(16)
Filmvisning 15 1 Framtidens Mötesplats AB
(15)
Elektronikindustri 15 1 Intab Interface-teknik Aktiebolag
(15)
Livsmedelshandel 14 2 Tom - Eskil AB
(13)
Personalmatsalar 13 2 Sabis Aktiebolag
(9)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 13 1 Inrego Aktiebolag
(13)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 12 2 Axfood Snabbgross AB
(9)
Avloppsrening 12 1 Ingeniör M Andersson Högtrycksspolning AB
(12)
Plastvarutillverkning, övrig 11 1 Recognus Aktiebolag
(11)
Textilier, Partihandel 11 2 Quality House MMV Aktiebolag
(7)
Arkitektverksamhet 9 1 Nyréns Arkitektkontor Aktiebolag
(9)
Keramiska produkter, tillverkning 9 1 Interlam Aktiebolag
(9)
Vävnadstillverkning 9 1 Nowén Design
(9)
Elektronikkomponenter, Partihandel 9 2 Elfa Distrelec AB
(8)
Konsumenttjänster, övriga 9 1 Fendea Finans AB
(9)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 9 1 XL-Byggpartner AB
(9)
Grönsaker, frilandsodling 8 1 Lilla Bjers Handelsbolag
(8)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 8 1 Falck Secure AB
(8)
Byggnadssnickeriarbeten 8 1 Torstö 1:1
(8)
Industriförnödenheter, Partihandel 8 1 Waldmann Ljusteknik Aktiebolag
(8)
Motorfordon, reparation & underhåll 8 3 Östra Gummiverkstaden Aktiebolag
(4)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 8 1 Presentationsdata Försäljning i Sverige AB
(8)
Skatterådgivning 8 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(8)
Hälso- & Sjukvård, övriga 8 2 HÅKAN LINDBERG
(4)
Informationstjänster, övriga 8 1 Bokinfo Norden Handelsbolag
(8)
Smågrisuppfödning 7 1 BENGTSSON, JAN ERIK
(7)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 7 2 St1 Sverige AB
(6)
Böcker, Butikshandel 7 4 Jure Aktiebolag
(5)
Webbportaler 6 1 JP Infonet AB
(6)
Fotolaboratorieverksamhet 6 1 Proformat AB
(6)
Annonstidningsutgivning 6 1 Lokaltidningen Mediacenter Sverige AB
(6)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 6 1 Cramo AB
(6)
Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 6 1 Aktiebolaget Cool & Candy
(6)
Kläder & Textilier, tillverkning 5 2 Aktiebolaget Flaggfabriken National
(5)
Tryckning av Tidsskrifter 5 1 Sophias Ateljés Förlag Kommanditbolag
(5)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 5 1 Robert Matton Aktiebolag
(5)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 5 1 Landauer Nordic Holdings AB
(5)
Tillverkning, övrig 5 1 M.S. Biredskapsfabriken Aktiebolag
(5)
Service till Skogsbruk 4 1 NaRe Development Consulting AB
(4)
Vandrarhemsverksamhet 4 3 Hepa Fritid Aktiebolag
(2)
Datorer & Kringutrustning, reparation 4 1 Företagsspecialisten Gotland AB
(4)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 4 1 Knut Pers Hem och Hushåll AB
(4)
Maskiner, reparation 3 1 Maintpartner AB
(3)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 3 1 Nya Östmans Musik AB
(3)
Dryckesframställning 3 1 Nordic Sea Winery AB
(3)
Kalk & Gipstillverkning 2 1 Byggnadshyttan Kalk & Bygg AB
(2)
Mynt & Frimärken, Butikshandel 2 1 Ulf Nordlind Mynthandel Aktiebolag
(2)
Transport stödtjänster, övriga 2 3 Jetpak Sverige Aktiebolag
(1)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Band & Skivor, Partihandel 2 1 Naxos Sweden Aktiebolag
(2)
Ljud & Bild, Butikshandel 2 1 Elgiganten Aktiebolag
(2)
Smyckestillverkning 2 1 Kingdom of Gold
(2)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 2 1 Tekompaniet Swedetraders Aktiebolag
(2)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 1 4 Antikvariat & Bokhandel Röda Rummet i Uppsala Aktiebolag
(1)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 1 2 SCANDINAVIAN BOWHUNTING D.B. HANDELSBOLAG
(1)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 1 2 Miele Aktiebolag
(1)
Avfall & Skrot, Partihandel 1 1 Returpappercentralen i Uppsala Handelsbolag
(1)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 1 1 Cykel o MC Hallen i Visby AB
(1)
Läder- & Skinnkläder, tillverkning 1 1 AB BEGE-Skinn
(1)
Möbler för hemmet, Butikshandel 1 1 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(1)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 0 2 Sergel Kredittjänster AB
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...