Visa allt om INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 2 295 3 149 1 203
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 115 140 134
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
STOCKHOLMS UNIVERSITET (Statlig enhet) 934 775 202
GÖTEBORGS UNIVERSITET (Statlig enhet) 808 1 529 136
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 103 50 -
NORDISKA AFRIKAINSTITUTET (Statlig enhet) 85 83 115
STATENS SKOLVERK (Statlig enhet) 30 30 44
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (19 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 26 734 27 211 18 405
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 344 354 276
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 301 311 246
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 43 43 30
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 128 124 111
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 5 333 2 Akademiska Hus Aktiebolag
(3 790)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 3 665 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(3 182)
Universitets- & Högskoleutbildning 3 171 6 UPPSALA UNIVERSITET
(2 720)
Datakonsultverksamhet 1 427 6 UNIT4 AB
(720)
Livförsäkring, övrig 1 229 1 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)
(1 229)
Tryckning av Böcker & Övrigt 1 135 12 Elanders Sverige AB
(701)
Intressorganisationer, övriga 814 30 MEÄN AKATEEMIA-ACADEMIA TORNEDALIENSIS
(800)
Personaluthyrning 727 2 Randstad AB
(599)
Konsultverksamhet avseende företags org. 634 9 The Card Scandinavia Aktiebolag
(382)
Kreditgivning, övrig 564 5 Eurocard AB
(388)
Arkivverksamhet 516 2 RIKSARKIVET
(516)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 410 1 Novi Real Estate AB
(410)
Personalutbildning 400 5 Lexiconsult AB
(269)
Postorder- & Internethandel 316 4 Dustin Sverige AB
(239)
Översättning & Tolkning 283 6 MANGOLD - OLOVSSON HANDELSBOLAG
(95)
Konferensanläggningar 270 1 S&W Meetings Events AB
(270)
Förpackningsverksamhet 269 2 Distributions Center i Hallstavik Aktiebolag
(260)
Hotell & Restaurang 265 26 Scandic Hotels Aktiebolag
(50)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 262 4 Matador Kommunikation AB
(177)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 220 4 RIKSREVISIONEN
(208)
Grafisk produktion 220 4 Devo IT AB
(191)
Telekommunikation, Trådbunden 213 4 Telia Sverige AB
(130)
Finansiell leasing 213 1 Telia Finance Aktiebolag
(213)
Dataprogrammering 211 6 SiteVision AB
(105)
Rengöring & Lokalvård 210 2 INC-Service Aktiebolag
(116)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 196 3 Wefixit Svenska AB
(116)
Vård & Omsorg med Boende 195 1 UMEÅ KOMMUN
(195)
Utbildning, övrig 194 1 IT-utbildning i Stockholm AB
(194)
Post- & Kurirverksamhet 188 1 PostNord Sverige AB
(188)
Kongresser & Mässor 180 6 Bok & Bibliotek i Norden Aktiebolag
(139)
Öppen Hälso- & Sjukvård 171 1 Feelgood Företagshälsovård AB
(171)
Bokutgivning 151 8 M. Sjödin förlag AB
(133)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 150 2 Staples Sweden AB
(150)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 145 1 SJ AB
(145)
Kontorsmöbler, Partihandel 125 6 Ergoff Miljö AB
(47)
Flyttjänster 115 3 GLC Flytt AB
(61)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 111 2 BTJ Sverige AB
(110)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 107 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(107)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 106 2 NORDISKA AFRIKAINSTITUTET
(106)
Personalmatsalar 105 1 Fazer Food Services AB
(105)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 103 2 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(100)
Universitets- & Högskoleutbildning samt Forskning 100 1 VETENSKAPSRÅDET
(100)
Arbetsförmedling & Rekrytering 90 2 Dfind IT AB
(81)
Restaurangverksamhet 79 14 Maticum-Ryberg Restaurang Aktiebolag
(20)
Detaljhandel, övrig 73 2 In Cup Uppsala AB
(65)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 68 4 Talarforum i Skandinavien AB
(38)
Kultur, Nöje & Fritid 65 2 ROA Stockholm AB
(57)
El-VVS & Bygginstallationer 60 4 Certego AB
(20)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 53 1 Kinnarps AB
(53)
Dagstidningsutgivning 50 3 Aktiebolaget Upsala Nya Tidning
(47)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 44 3 Hälsokällan Sverige AB
(41)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 41 1 Supékort Sweden AB
(41)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 41 2 Lundqvist Inredningar AB
(33)
Databehandling & Hosting 40 3 Mediearkivet Svenska Aktiebolag
(36)
Emballage, Partihandel 39 1 Museiservice ABM AB
(39)
Catering 36 3 Alla Tiders Matlagare Lindius AB
(26)
Elhandel 35 2 GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB
(28)
Grafisk Designverksamhet 32 1 Rätt Satt Hård & Lagman Handelsbolag
(32)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 31 1 ARBETSGIVARVERKET
(31)
Webbportaler 29 2 Mostphotos AB
(18)
Säkerhetsverksamhet 28 2 Securitas Sverige Aktiebolag
(16)
Intressebev. Arbetstagarorg. 23 2 DIK-FÖRBUNDET
(22)
Callcenterverksamhet 23 1 Energikundservice Sverige AB
(23)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 21 1 Grisslinge Kontorsservice AB
(21)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 21 1 Pitney Bowes Svenska Aktiebolag
(21)
Frukt & Grönsaker, Butikshandel 16 1 Frukt-Larsson i Göteborg Aktiebolag
(16)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 16 1 Upplands Motor AB
(16)
Monetär finansförmedling, övrig 14 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(14)
Icke-farligt avfall 14 1 Ragn-Sells Aktiebolag
(14)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 13 1 Fuktcom Konsult Vestman AB
(13)
Optiker, Butikshandel 12 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(12)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 12 2 Kassaskåpspoolen AB
(10)
Värme & Kyla 11 1 Göteborg Energi Aktiebolag
(11)
Glas & Porslin, Butikshandel 11 1 Orrefors Kosta Boda AB
(11)
Elektronikkomponenter, Partihandel 11 1 Schneider Electric Sverige AB
(11)
Museiverksamhet 10 8 STIFTELSEN BOHUSLÄNS MUSEUM
(3)
Utgivning av tidskrifter 9 7 É ROMANI GLINDA
(5)
Tvätteriverksamhet 8 2 Hr Björkmans Entrémattor Aktiebolag
(4)
Bageri- & Mjölprodukter 8 4 Landings Hovkonditori Aktiebolag
(3)
Landtransport, stödtjänster 8 1 Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
(8)
Samhällelig informationsförsörjning 7 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(7)
Bröd & Konditori, Butikshandel 7 2 Kommanditbolaget Pour Bon
(4)
Säkerhetssystemtjänster 7 2 AVARN Security Solutions AB
(5)
Intressebev. Yrkesorg. 6 1 EXAMINERADE SPRÅKKONSULTER I SVENSKA
(6)
Byggverksamhet 6 1 Ingemar Rääf Bygg Aktiebolag
(6)
Transport stödtjänster, övriga 6 2 DHL Freight (Sweden) AB
(4)
Folkhögskoleutbildning 5 1 Carlborgsons gård/Västanviks folkhögskola ekonomisk förening
(5)
Litterärt & Konstnärligt skapande 5 2 Altinget AB
(4)
Tillverkning, övrig 5 1 Hammargrens Stämplar AB
(5)
Turist- & Bokningsservice 5 1 Svenska Möten ekonomisk förening
(5)
Sociala insatser 5 2 GÖTEBORGS KOMMUN
(5)
Maskiner, tillverkning 4 1 Presto Brandsäkerhet AB
(4)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 4 1 Falck Secure AB
(4)
Taxi 4 2 Uppsala Taxi 100 000 AB
(3)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 3 1 EFG Kontorsmöbler AB
(3)
Livsmedelshandel 3 2 Ansy Aktiebolag
(2)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 3 1 Universitetsmedia Gruppen Sverige AB
(3)
Sluten Sjukvård 2 1 SKÅNE LÄNS LANDSTING
(2)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 2 1 Fresco Food Aktiebolag
(2)
Informationstjänster, övriga 2 1 Bokinfo Norden Handelsbolag
(2)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 2 1 Plusab Medical Solutions AB
(2)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 2 1 UPSALA IDROTTSFÖRENING
(2)
Vandrarhemsverksamhet 2 1 ODIOS Hotell AB
(2)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 2 5 Antiquaria Bok & Bildantikvariat Aktiebolag
(1)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 2 1 Key Code Security AB
(2)
Vägtransport, Godstrafik 2 1 Stockholms Miljöbud 838383 AB
(2)
Blommor & Växter, Butikshandel 2 1 Bella Flora Blommor AB
(2)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 2 1 Electrolux HemProdukter Aktiebolag
(2)
Hälso- & Sjukvård, övriga 1 1 KOMMUNALFÖRBUNDET AVANCERAD STRÅLBEHANDLING
(1)
Researrangemang 1 1 Meetagain Konferens AB
(1)
Förlagsverksamhet, övrig 1 1 KUNGL GUSTAV ADOLFS AKADEMIEN
(1)
Insatsvaror övriga, Partihandel 1 1 Rajapack AB
(1)
Böcker, Butikshandel 1 3 Jure Aktiebolag
(1)
Bibliotek 1 1 KUNGLIGA BIBLIOTEKET
(1)
Hästuppfödning 1 2 KCH Kvalitetscertifierad Hästverksamhet Handelsbolag
(1)
Utgivning av annan programvara 1 1 Unifaun AB
(1)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 1 2 AMPHO AB
(1)
Kontorstjänster 1 1 AB Södermalms Snabbkopiering
(1)
Grundskoleutbildning 1 1 SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN
(1)
Belysningsarmaturtillverkning 1 1 LYSMAN AB
(1)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 1 1 Aktiebolaget Electrolux
(1)
Butikshandel, övrig 1 1 ARBRÅ Hemslöjdsförening u.p.a
(1)
Artistisk verksamhet 0 1 Musik i Syd AB
(0)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 0 1 Förlaget Tongång Handelsbolag
(0)
Skogsförvaltning 0 1 ORSA BESPARINGSSKOG
(0)
Infrastrukturprogram 0 1 LANTMÄTERIET
(0)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 0 1 IDRE HEMBYGDSFÖRENING
(0)
Kultur, Miljö, Boende, administration 0 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...