Visa allt om RIKSARKIVET

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 48 343 61 086 57 663
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 294 322 365
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
KUNGLIGA BIBLIOTEKET (Statlig enhet) 6 774 15 580 3 706
REGERINGSKANSLIET (Statlig enhet) 4 302 4 236 5 484
KAMMARKOLLEGIET (Statlig enhet) 3 392 - 6
RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN (Statlig enhet) 3 263 57 461
SKÅNE LÄNS LANDSTING (Landsting) 2 567 2 320 2 893
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (23 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 340 654 224 498 244 714
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 971 937 981
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 876 849 881
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 95 88 100
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 232 218 236
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 130 101 17 Fastighets AB Lysbomben
(36 962)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 28 896 4 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(26 676)
Datakonsultverksamhet 18 399 24 EVRY Sweden AB
(5 157)
Postorder- & Internethandel 15 659 20 Dustin Sverige AB
(15 347)
Arkivverksamhet 15 079 12 ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK
(13 059)
Totalförsvaret 8 369 1 FÖRSVARETS MATERIELVERK
(8 369)
Sjötransport, stödtjänster 7 878 1 Stockholms Hamn Aktiebolag
(7 878)
Kreditgivning, övrig 7 178 10 Diners Club Nordic AB
(5 989)
Eldistribution 6 096 2 Kraftringen Nät AB
(6 020)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 6 083 4 Kinnarps AB
(6 006)
Konsultverksamhet avseende företags org. 4 888 28 Preera AB
(2 354)
Rengöring & Lokalvård 4 877 8 Ren Extra AB
(1 921)
Finansiell leasing 4 817 2 Telia Finance Aktiebolag
(4 552)
Universitets- & Högskoleutbildning 4 399 8 LUNDS UNIVERSITET
(3 199)
Näringslivsprogram, övriga 4 200 1 NATURVÅRDSVERKET
(4 200)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 4 081 3 Molander & Son Aktiebolag
(3 795)
Säkerhetsverksamhet 3 765 3 Securitas Sverige Aktiebolag
(3 679)
Telekommunikation, Trådbunden 3 705 7 Telia Sverige AB
(2 554)
Intressorganisationer, övriga 3 325 51 SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND
(892)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 2 817 20 ES Solutions AB
(1 411)
Advokatbyråer 2 804 4 Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag
(1 623)
Tryckning av Böcker & Övrigt 2 267 15 Elanders Sverige AB
(704)
Grafisk produktion 2 257 4 Musea Transport AB
(2 176)
Universitets- & Högskoleutbildning samt Forskning 2 171 1 VETENSKAPSRÅDET
(2 171)
Utgivning av annan programvara 2 155 8 OptoSweden Aktiebolag
(567)
Säkerhetssystemtjänster 1 967 6 Stanley Security Sverige AB
(1 765)
Datordrifttjänster 1 958 3 Tieto Sweden AB
(970)
Sluten Sjukvård 1 827 6 SKÅNE LÄNS LANDSTING
(1 486)
Dataprogrammering 1 790 17 Findwise Stockholm AB
(906)
Elhandel 1 695 2 Switch Nordic Green AB
(1 523)
El-VVS & Bygginstallationer 1 629 26 Punctum Lås & Larm AB
(501)
Konferensanläggningar 1 593 10 S&W Meetings Events AB
(1 278)
Personaluthyrning 1 553 2 Perido AB
(1 511)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 1 175 6 RIKSREVISIONEN
(753)
Hotell & Restaurang 1 044 29 NALEN Evenemang & Konferens AB
(256)
Detaljhandel, övrig 1 041 5 Selecta AB
(871)
Restaurangverksamhet 1 041 41 MAT DELLA VIDA AB
(180)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 1 031 11 Office Depot Svenska AB
(774)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 986 11 Adestia AB
(260)
Kongresser & Mässor 923 8 Bok & Bibliotek i Norden Aktiebolag
(345)
Personalutbildning 908 8 Aktiv Stefan Vikström AB
(472)
Icke-farligt avfall 866 5 Härnösand Energi & Miljö Aktiebolag
(698)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 861 7 Arkiv-Bibliotek-Musei Produkter Sverige AB
(812)
Databehandling & Hosting 794 9 Ballou Internet Services AB
(342)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 775 4 Svensk Kontorsmiljö AB
(608)
Uthyrning & Leasing övrigt 712 6 PA Kompaniet Aktiebolag
(390)
Sociala insatser 707 6 GÖTEBORGS KOMMUN
(466)
Museiverksamhet 609 13 LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET
(441)
Insatsvaror övriga, Partihandel 602 3 Papyrus Supplies AB
(528)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 584 19 VIVA Media AB
(135)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 575 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(575)
Grundskoleutbildning 551 4 STOCKHOLMS KOMMUN
(436)
Kultur, Miljö, Boende, administration 548 2 RIKSANTIKVARIEÄMBETET
(505)
Bokutgivning 530 11 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(245)
Post- & Kurirverksamhet 446 1 PostNord Sverige AB
(446)
Kontorsmöbler, Partihandel 441 6 AJ Produkter Aktiebolag
(313)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 439 10 JOBmeal Gävle AB
(129)
IT- & Datatjänster, övriga 433 2 Cuebid AB
(427)
Dagstidningsutgivning 427 10 MittMedia AB
(169)
Elartiklar, Partihandel 424 4 Siemens Aktiebolag
(250)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 390 6 Bruynzeel Storage Systems AB
(311)
Intressebev. Arbetstagarorg. 326 2 DIK-FÖRBUNDET
(324)
Teknisk Provning & Analys 319 5 Ideella föreningen SIS Swedish Standards Institutemed firma SIS Swedish Standards Institute
(299)
Metallindustri 313 7 Swedsign Aktiebolag
(171)
Flyttjänster 306 6 Freys Express International AB
(122)
Tvätteriverksamhet 297 4 Berendsen Textil Service AB
(275)
Öppen Hälso- & Sjukvård 284 2 AB Previa
(271)
Resebyråer 283 3 Hogg Robinson Nordic AB
(133)
Monetär finansförmedling, övrig 245 4 Swedbank AB
(119)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 240 7 Bjerking AB
(122)
Teknisk konsult inom Industriteknik 234 2 ÅF-Technology AB
(226)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 233 2 BTJ Sverige AB
(174)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 215 2 OK-Q8 AB
(139)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 212 8 Bilia Personbilar AB
(88)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 212 2 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(179)
Catering 205 7 La Carotte Catering Jobeus AB
(92)
Företagstjänster, övriga 202 2 LM TIETOPALVELUT OY
(166)
Livsmedelshandel 185 11 Backlunds Handel AB
(55)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 170 1 ARBETSGIVARVERKET
(170)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 164 1 SJ AB
(164)
Vägtransport, Godstrafik 163 7 Mellansvenska Logistiktransporter AB
(96)
Trävaror, tillverkning 163 2 Åby Snickeri i Norrköping AB
(161)
Motorfordon, reparation & underhåll 160 15 Blomqvist & Fridholms Bilservice Handelsbolag
(32)
Emballage, Partihandel 158 1 Museiservice ABM AB
(158)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 155 7 AB Sporrong
(52)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 147 4 Officebutiken i Östersund Aktiebolag
(107)
Utgivning av tidskrifter 143 11 Allt om Historia AB
(48)
Magasinering & Varulagring 140 1 Visby Flyttningsbyrå AB
(140)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 140 5 KMJ Invest AB
(66)
Brand- & Räddningsverksamhet 132 4 RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN-ÅDALEN
(49)
Plastvarutillverkning, övrig 128 1 Plexigruppen Sverige AB
(128)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 123 2 VWR International AB
(119)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 118 9 Sollefteå Låsservice AB
(78)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 114 1 SWECO Systems AB
(114)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 113 3 Karnov Group Sweden AB
(84)
Bibliotek 111 1 KUNGLIGA BIBLIOTEKET
(111)
Callcenterverksamhet 100 1 E.ON Kundsupport Sverige AB
(100)
Elektronikkomponenter, Partihandel 100 5 Direktronik Aktiebolag
(58)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 94 1 EFG Kontorsmöbler AB
(94)
Byggverksamhet 92 4 Ingemar Rääf Bygg Aktiebolag
(58)
Möbler för hemmet, Butikshandel 90 3 Röåns Möbler Aktiebolag
(87)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 89 1 Uppsala Musikverkstad Aktiebolag
(89)
Linjebussverksamhet 88 4 Byberg & Nordins Busstrafik Aktiebolag
(37)
Maskiner, tillverkning 87 3 Presto Brandsäkerhet AB
(55)
Informationstjänster, övriga 84 1 Meltwater Sweden AB
(84)
Klockor, Butikshandel 81 1 AB Nymans Ur 1851
(81)
Kroppsvård 77 1 Carismatique kroppsvård i Östersund AB
(77)
Drivmedel, Detaljhandel 77 4 Circle K Sverige AB
(60)
Landtransport, stödtjänster 75 6 Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
(26)
Förlagsverksamhet, övrig 73 4 iVisby Tryckeri AB
(61)
Maskiner, reparation 72 2 ZÜND SKANDINAVIEN APS
(53)
Marknads- & Opinionsundersökning 67 1 Visma Commerce AB
(67)
Järnhandelsvaror, Partihandel 67 3 Flinks Järn Aktiebolag
(52)
Optiker, Butikshandel 65 3 Synoptik Sweden Aktiebolag
(29)
Industriförnödenheter, Partihandel 65 3 Waldmann Ljusteknik Aktiebolag
(35)
Kultur, Nöje & Fritid 64 3 Björntjänst-Björn Sjödin Kommanditbolag
(56)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 62 2 Prevecon Brand & Riskkonsult AB
(59)
Datorer & Kringutrustning, reparation 62 2 Cashprint AB
(31)
Redovisning & bokföring 56 2 Håkan Daniels AB
(45)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 52 1 Frälsningsarmen
(52)
Arkitektverksamhet 50 1 Tengbomgruppen Aktiebolag
(50)
Köttprodukter 49 1 Rafnaslakt AB
(49)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 49 2 H2M Fastighetsteknik AB
(47)
Måleriarbeten 48 3 A. Davidsson Måleri & Golv AB
(30)
Blommor & Växter, Partihandel 48 1 Aktiebolaget Hässelby Blommor
(48)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 46 1 Thermokyl Västra AB
(46)
Fotoutrustning, Butikshandel 45 3 FotoKungen AB
(43)
Herrkläder, Butikshandel 45 1 Nejdefelts Yrkes & Profilkläder i Stockholm Aktiebolag
(45)
Bageri- & Mjölprodukter 44 7 Konditori Fågelsången Aktiebolag
(20)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 42 1 Aktiebolaget Ramsele Snickerifabrik
(42)
Torg- & Marknadshandel 41 1 Jobmeal Göteborg AB
(41)
Byggnadssnickeriarbeten 39 1 Arkivspecialisten Sverige AB
(39)
Vandrarhemsverksamhet 39 1 Baren & Baren Restaurang i Uppsala AB
(39)
Inredningstextilier, Butikshandel 39 2 Aktiebolaget Pontus Ericsson
(36)
Litterärt & Konstnärligt skapande 39 4 STIFTELSEN FÖREMÅLSVÅRD I KIRUNA
(13)
Landtransport av passagerare, övrig 37 2 Vadstena Buss AB
(25)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 36 1 Kontorab AB
(36)
Ljud & Bild, Butikshandel 36 3 Elgiganten Aktiebolag
(17)
Personalmatsalar 35 1 Fazer Food Services AB
(35)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 35 1 Falck Secure AB
(35)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 34 2 The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity Aktiebolag
(20)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 34 1 Bilbolaget Lastvagnar, Persson & Co AB
(34)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 33 1 Fruktab Efterträdare AB
(33)
Vård & Omsorg med Boende 32 2 JÖNKÖPINGS KOMMUN
(23)
Förvaltning & Handel med värdepapper 28 1 Career Group Sverige AB
(28)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 28 4 Creditsafe i Sverige AB
(20)
Kemiska produkter, Partihandel 27 4 Schneidler Grafiska AB
(11)
Researrangemang 26 2 Meetagain Konferens AB
(25)
Petroleumraffinering 26 1 Preem Aktiebolag
(26)
Artistisk verksamhet 26 1 STV - Stop the violence
(26)
Folkhögskoleutbildning 25 1 REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND
(25)
Kläder & Textilier, tillverkning 25 1 PKT Profilkompaniet Aktiebolag
(25)
Taxi 24 3 Taxi Gotland Aktiebolag
(20)
Färg, Lack & Tryckfärg, tillverkning 23 2 Fuji Hunt Nordic Aktiebolag
(20)
Bröd & Konditori, Butikshandel 21 3 Bageri Kringlan Ånge AB
(11)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 21 2 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
(18)
Sportverksamhet, övrig 20 1 Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag
(20)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 19 3 Connoisseur Depot Aktiebolag
(17)
Specialsortiment 19 1 Ohlsson & Lohaven AB
(19)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 17 1 Edekronan AB
(17)
Industri- Maskiner & Utrustning, installation 17 1 AO Tele & Data Aktiebolag
(17)
Arbetsförmedling & Rekrytering 17 2 Monster Worldwide Scandinavia AB
(16)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 16 2 NYLUNDS LÅS OCH SKOMAKERI Aktiebolag
(9)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 16 1 Ljudkompaniet i Uppsala AB
(16)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 15 1 Eckerö Linjen Ab, Finland, Filial
(15)
Optiska instrument & Fotoutrustning 15 1 Optikcentrum Annika Andersson AB
(15)
Begravningsverksamhet 15 1 Kandema AB
(15)
Blommor & Växter, Butikshandel 15 6 AVENY BLOMMOR KOMMANDITBOLAG
(5)
Gymnasial utbildning 15 1 Wången Aktiebolag
(15)
Böcker, Butikshandel 14 5 Jure Aktiebolag
(10)
Stugbyverksamhet 14 1 Camping Åkersjön AB
(14)
Glas & Porslin, Butikshandel 13 1 Orrefors Kosta Boda AB
(13)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 13 1 Svenska Termoinstrument AB
(13)
Religiösa samfund 13 5 STOCKHOLMS DOMKYRKOFÖRSAMLING
(10)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 13 1 Perfect Print Sverige AB
(13)
Hälso- & Sjukvård, övriga 13 3 KOMMUNALFÖRBUNDET AVANCERAD STRÅLBEHANDLING
(7)
Översättning & Tolkning 12 2 Språkservice Sverige AB
(10)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 11 1 Westmans Uthyrningsservice AB
(11)
Glasmästeriarbeten 11 2 Glas - Olle i Vadstena Aktiebolag
(8)
Trafikskoleverksamhet 11 2 Timrå Trafik Center AB
(8)
Lufttransport, Passagerartrafik 10 1 BRA Sverige AB
(10)
Plastvaror, tillverkning 9 2 SPECIAL-PLAST PRODUKTION GILLINGE AB
(8)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 9 2 ABS Vitvaruservice Aktiebolag
(5)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 8 1 Diskteknik AB
(8)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 8 1 Neopost Finance Sweden AB
(8)
Partihandel, övrig 8 2 Tellus Hjul och Trade Aktiebolag
(5)
Butikshandel, övrig 8 3 Gallerix AB
(6)
Annonstidningsutgivning 8 1 Lokaltidningen Mediacenter Sverige AB
(8)
Skor, Butikshandel 8 1 Jobi Footright AB
(8)
Intressebev. Branschorg. 7 3 FRÄNSTA KÖPCENTRUM IDEELL FÖRENING
(4)
Livsmedel övriga, Butikshandel 7 1 Cibum et Potum AB
(7)
Finansiella stödtjänster, övriga 5 1 Ikano Bank AB (publ)
(5)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 5 1 Plusab Medical Solutions AB
(5)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 5 3 Feab Däckservice AB
(5)
Plantskoleväxter, odling 5 1 Önskebrunnen Aktiebolag
(5)
Blandat sortiment 5 1 EASY ONLINE STORES AB
(5)
Juridisk verksamhet, övrig 5 1 Dixit Juridik AB
(5)
Reklamfotoverksamhet 5 1 Swelo Mediaproduktion AB
(5)
TV-program planering 4 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(4)
Skadeförsäkring 4 1 Falck Försäkringsaktiebolag
(4)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 4 2 AlfaCare Sverige AB
(3)
Drycker, Partihandel 4 1 Waterlogic Sverige AB
(4)
Belysningsarmaturtillverkning 4 1 LYSMAN AB
(4)
Garntillverkning 4 1 Cordgarn Aktiebolag
(4)
Belysningsartiklar, Butikshandel 4 2 Henrys El-shop i Krokom Aktiebolag
(3)
Kläder & Skor, Partihandel 3 2 J:son Göteborg AB
(2)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 3 1 Arkiv Digital AD AB
(3)
Infrastrukturprogram 3 1 LANTMÄTERIET
(3)
Sällskapsdjur, Butikshandel 3 1 MittFoder AB
(3)
Textilier, Butikshandel 3 1 Engelbrektson & Co Flaggfabrik Aktiebolag
(3)
Tillverkning, övrig 2 1 ACKERT REKLAM Aktiebolag
(2)
Fotolaboratorieverksamhet 2 1 Dokumentkopia Bröderna Chroona Aktiebolag
(2)
Pensionsfondsverksamhet 2 1 KÅPAN PENSIONER FÖRSÄKRINGSFÖRENING
(2)
Nyhetsservice 2 1 TT Nyhetsbyrån AB
(2)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 2 1 Essö Rental i Sundsvall AB
(2)
Specialistläkare på sjukhus 2 1 Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap med firmaErsta Diakonisällskap
(2)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 2 1 Guldsmed Kalling Aktiebolag
(2)
Kontorstjänster 2 1 Comet Consular Services AB
(2)
Varuhus- & Stormarknadshandel 2 1 Brukets Livs Aktiebolag
(2)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 1 2 XL-BYGG Vadstena AB
(1)
Reproduktion av inspelningar 1 1 D't Anjo Handelsbolag
(1)
Spel & Leksaker, Butikshandel 1 1 Aktiebolaget Turax
(1)
Transportmedelsindustri 1 1 PROVENTIA EMISSION CONTROL OY
(1)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 1 1 Dialect Sverige AB
(1)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 1 1 Inte Bara Sport i Fränsta AB
(1)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 1 1 Fastighetssnabben Aktiebolag
(1)
Konsumenttjänster, övriga 1 1 NYKÖPING-OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING
(1)
Förskoleutbildning 1 1 HALMSTADS KOMMUN
(1)
Grafisk Designverksamhet 1 1 Otema Grafisk Servicebyrå AB
(1)
Kläder, Butikshandel 1 1 Svensk Industri & Kommunservice Aktiebolag
(1)
Transport stödtjänster, övriga 0 1 DSV Road AB
(0)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 0 1 GOTHEMS SOCKENFÖRENING
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...