NORACON

Varumärke tillhör LUFTFARTSVERKET

Ansökningsnummer 200811114
Ansökningsdatum 2008-12-05
Registreringsnummer 401917
Registreringsdatum 2009-02-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-02-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 39

Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor; flygledartjänster.

Klass: 42

Kvalitetssäkring i form av skapande och tillhandahållande av kravspecifikationer för flygledartjänster/flygtrafikledningssystem, skapande och tillhandahållande av utvärderingsresultat för operativa procedurer och tekniska system för flygledartjänster/flygtrafikledningssystem.