Ansökningsnummer 200704547
Ansökningsdatum 2007-05-21
Registreringsnummer 393792
Registreringsdatum 2008-01-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-01-25
Typ Figurativt

WeatherWatch

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker.

Klass: 38

Sändning av meddelanden; kommunikationer via mobiltelefoner.