Ansökningsnummer 200502478
Ansökningsdatum 2005-04-04
Registreringsnummer 375679
Registreringsdatum 2005-10-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-10-21
Typ Figurativt

WeatherSync

Varor & Tjänster

Klass: 35

Företagsledning; sammanställande/framtagande av väderbaserade beslutsunderlag.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet, finansiella tjänster.

Klass: 44

Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.