Ansökningsnummer 200408627
Ansökningsdatum 2004-12-23
Registreringsnummer 375053
Registreringsdatum 2005-09-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-09-23
Typ Figurativt

WeatherSync

Varor & Tjänster

Klass: 11

Värme/energistyrningsapparater/installationer som reglerar mängden värme/energi som behövs vid uppvärmning av fastigheter.

Klass: 16

Trycksaker.

Klass: 42

Framtagning av prognoser inom meteorologi, hydrologi och oceanografi.