Ansökningsnummer 201201483
Ansökningsdatum 2012-02-23
Registreringsnummer 506441
Registreringsdatum 2012-08-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-08-24
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: