STM

Varumärke tillhör SJÖFARTSVERKET

Ansökningsnummer 201804072
Ansökningsdatum 2018-06-26
Registreringsnummer 550700
Registreringsdatum 2019-01-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-01-21
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorprogram för maritimt informationsutbyte (insamling, behandling, sammanställning, överföring och spridning; datorprogram för databaser inom maritimt informationsutbyte (insamling, behandling, sammanställning, överföring och spridning; programvaror i form av applikationer för maritimt informationsutbyte.

Klass: 35

Bearbetning, framtagning, sammanställning och/eller kontroll av datoriserad informationför maritimt informationsutbyte. Datoriserad databashantering för maritimt informationsutbyte. Datoriserad datahantering för maritimt informationsutbyte. Datoriserad filhantering för maritimt informationsutbyte. Inmatning, bearbetning, kontroll, sammanställning och/eller framtagning av uppgifter i databaser för maritimt informationsutbyte.

Klass: 38

Datorstödd sändning/överföring av meddelanden och bilder. Digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet. Sändning av meddelanden över elektroniska media.

Klass: 42

Konvertering av datorprogram och data för maritimt informationsutbyte samt forskning och design i anslutning därtill; elektronisk databas- och molnlagring av data eller dokument för maritimt informationsutbyte i anslutning till resor och transporter till sjöss, lastning/lossning och verksamhet vid hamnar och hamnanläggningar.