STM SEA TRAFFIC MANAGEMENT

Varumärke tillhör SJÖFARTSVERKET

Ansökningsnummer 201804070
Ansökningsdatum 2018-06-26
Registreringsnummer 550701
Registreringsdatum 2019-01-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-01-21
Typ Figurativt

STM SEA TRAFFIC MANAGEMENT

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorprogram för maritimt informationsutbyte (insamling, behandling,sammanställning, överföring och spridning; datorprogram för databaser inom maritimt informationsutbyte (insamling, behandling, sammanställning, överföring och spridning; programvaror i form av applikationer för maritimt informationsutbyte.

Klass: 35

Bearbetning, framtagning, sammanställning och/eller kontroll av datoriserad informationför maritimt informationsutbyte; datoriserad databashantering för maritimt informationsutbyte; datoriserad datahantering för maritimt informationsutbyte.; datoriserad filhantering för maritimt informationsutbyte; inmatning, bearbetning, kontroll, sammanställning och/eller framtagning av uppgifter i databaser för maritimt informationsutbyte.

Klass: 38

Datorstödd sändning/överföring av meddelanden och bilder; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; sändning av meddelanden över elektroniska media.

Klass: 42

Konvertering av datorprogram och data för maritimt informationsutbyte samt forskning och design i anslutning därtill; elektronisk databas- och molnlagring av data eller dokument för maritimt informationsutbyte i anslutning till resor och transporter till sjöss, lastning/lossning och verksamhet vid hamnar och hanmanläggningar.