BBIC-triangeln Barnets behov Barnets utveckling Föräldrars förmåga Familj och miljö miljö Hälsa Utbildning Känslor och beteende Sociala relationer Grundläggande omsorg Stimulans och vägledning Känslomässig tillgänglighet Säkerhet Nuvarande familjesituatio

Varumärke tillhör SOCIALSTYRELSEN

Ansökningsnummer 201903787
Ansökningsdatum 2019-06-05
Registreringsnummer 608703
Registreringsdatum 2020-06-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-06-05
Typ Figurativt

BBIC-triangeln Barnets behov Barnets utveckling Föräldrars förmåga Familj och miljö miljö Hälsa Utbildning Känslor och beteende Sociala relationer Grundläggande omsorg Stimulans och vägledning Känslomässig tillgänglighet Säkerhet Nuvarande familjesituatio

Varor & Tjänster

Klass: 41

Utgivning av böcker avseende sociala tjänster för barn inom den kommunala barn- och ungdomsvården; utbildning avseende sociala tjänster för barn inom den kommunala barn- och ungdomsvården.

Klass: 45

Information avseende sociala tjänster för barn inom den kommunala barn- och ungdomsvården.