Ansökningsnummer 201405364
Ansökningsdatum 2014-08-29
Registreringsnummer 522392
Registreringsdatum 2014-12-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-12-15
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: