Ansökningsnummer 199805110
Ansökningsdatum 1998-06-26
Registreringsnummer 336329
Registreringsdatum 2000-04-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-04-07
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), dekaler.

Klass: 26

Prydnadsmärken.

Klass: 41

Undervisning, utbildning och instruktion, särskilt beträffande åtgärder för mörkeranpassning.