Ansökningsnummer 1988-06674
Ansökningsdatum 1988-08-10
Registreringsnummer 218432
Registreringsdatum 1990-08-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-08-17
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

SAMTLIGA VAROR

Klass: 18

Sadelmakerivaror.

Klass: 37

Reparationsverksamhet.

Klass: 38

Radio- och telekommunikationsverksamhet.

Klass: 40

SAMTLIGA TJÄNSTER