Ansökningsnummer 200600380
Ansökningsdatum 2006-01-16
Registreringsnummer 380583
Registreringsdatum 2006-04-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-28
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 12

Fordon.

Klass: 16

Tryckalster.

Klass: 25

Kläder.