Ansökningsnummer 199903568
Ansökningsdatum 1999-05-07
Registreringsnummer 347455
Registreringsdatum 2001-07-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-07-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Registrerade datorprogram för radiomottagare och radiosändare.

Klass: 38

Telekommunikation.

Klass: 41

Undervisning / utbildning.