Swedish Certification Body for IT Security

Varumärke tillhör FÖRSVARETS MATERIELVERK

Ansökningsnummer 200605908
Ansökningsdatum 2006-08-09
Registreringsnummer 386887
Registreringsdatum 2007-02-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-02-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckta publikationer.

Klass: 35

Företagsledning, systematisering och sammanställning av skriftliga redogörelser och registeruppgifter.

Klass: 41

Utbildning.

Klass: 42

Förvaltning av immaterialrättigheter, licensiering av immateriella rättigheter.