Sveriges Evaluerings- och Certifieringsordning för IT-Säkerhet

Varumärke tillhör FÖRSVARETS MATERIELVERK

Ansökningsnummer 200606002
Ansökningsdatum 2006-08-14
Registreringsnummer 387573
Registreringsdatum 2007-03-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-03-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckta publikationer.

Klass: 35

Företagsledning, systematisering och sammanställning av skriftliga redogörelser och registeruppgifter.

Klass: 42

Förvaltning av immaterialrättigheter, licensiering av immateriella rättigheter, konsultation inom området datorprogramvara, utformning och underhåll av datorprogramvara.