Sveriges Certifieringsorgan för IT-Säkerhet

Varumärke tillhör FÖRSVARETS MATERIELVERK

Ansökningsnummer 200407196
Ansökningsdatum 2004-10-28
Registreringsnummer 381258
Registreringsdatum 2006-06-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-06-02
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: