Ansökningsnummer 199602260
Ansökningsdatum 1996-02-27
Registreringsnummer 328461
Registreringsdatum 1998-10-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-10-23
Typ Figurativt

STRIC

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater och instrument för kontroll (övervakning) nämligen ledningscentraler för försvaret.

Klass: 16

Instruktions- och undervisningsmaterial, ej apparater.