Ansökningsnummer 199602259
Ansökningsdatum 1996-02-27
Registreringsnummer 328647
Registreringsdatum 1998-10-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-10-30
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater och instrument för kontroll (övervakning) nämligen ledningscentraler för försvaret.