ÖSTEN

Varumärke tillhör FÖRSVARETS MATERIELVERK

Ansökningsnummer 200202079
Ansökningsdatum 2002-03-21
Registreringsnummer 356729
Registreringsdatum 2002-06-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-06-28
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater för upptagning, inspelning, sändning och återgivning av elektromagnetiska signaler.

Klass: 38

Telekommunikationer.

Klass: 41

Undervisning/utbildning inklusive utarbetande och framställande av dokumentation och övriga hjälpmedel.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning inklusive design relaterad därtill, samt industriell analys och forskningstjänster; design och utveckling av datorhård- och datormjukvara.