Ansökningsnummer 200202078
Ansökningsdatum 2002-03-21
Registreringsnummer 360621
Registreringsdatum 2003-04-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-04-17
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater för upptagning, inspelning, sändning och återgivning av elektromagnetiska signaler inom det radartekniska området.

Klass: 38

Telekommunikationer.

Klass: 41

Undervisning/utbildning inkluderande utarbetande och framställande av dokumentation och övriga hjälpmedel.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning inkluderande design relaterad därtill samt industriell analys och forskningstjänster, inom det radartekniska området.