Ansökningsnummer 201400290
Ansökningsdatum 2014-01-17
Registreringsnummer 519877
Registreringsdatum 2014-06-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-06-27
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för kontroll (övervakning) och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; digitala inspelningsbara media; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror.

Klass: 12

Luftburna målrobotar.

Klass: 16

Papper; kartong; trycksaker; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.