Ansökningsnummer 200810934
Ansökningsdatum 2008-12-01
Registreringsnummer 405173
Registreringsdatum 2009-08-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-08-14
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 38

Telekommunikationstjänster; sändning och mottagande av meddelanden.

Klass: 41

Undervisnings- och utbildningstjänster inom områdena teknik, materiel och försvar.

Klass: 42

Datorprogrammering; ingenjörstjänster inom områdena teknik, materiel och försvar.

Klass: 45

Juridiska tjänster inom områdena teknik, materiel och försvar.