Ansökningsnummer 201407840
Ansökningsdatum 2014-11-27
Registreringsnummer 524372
Registreringsdatum 2015-04-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-04-27
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning avseende försvarsstandardisering och försvarsstandarder; anordnande av handledning/instruktion avseende försvarsstandardisering och försvarsstandarder.

Klass: 42

Tjänster avseende teknisk försvarsstandardisering och försvarsstandarder; information och konsultation avseende teknisk försvarsstandardisering och försvarsstandarder.