Ansökningsnummer 200202147
Ansökningsdatum 2002-03-22
Registreringsnummer 360411
Registreringsdatum 2003-03-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-03-28
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater för upptagning, inspelning, sändning och återgivning av elektromagnetiska signaler.

Klass: 38

Telekommunikationer.

Klass: 41

Undervisning/utbildning.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning inklusive design relaterad därtill samt industriell analys och forskningstjänster samt design och utveckling av datahård- och datamjukvara.