CHARYBDIS

Varumärke tillhör FÖRSVARETS MATERIELVERK

Ansökningsnummer 201302912
Ansökningsdatum 2013-04-17
Registreringsnummer 513967
Registreringsdatum 2013-08-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-08-02
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för undervisning, däribland speciellt navigationssimulatorer avsedda för utbildning och träning i navigation i en simulerad miljö och navigationsträningsanläggningar; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; digitala inspelningsbara media; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror.

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 41

Undervisning/utbildning, däribland speciellt utbildning och träning i navigation och i synnerhet i en simulerad miljö; anordnande av handledning/instruktion, däribland speciellt utbildning och träning i navigation och i synnerhet i en simulerad miljö.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.