Ansökningsnummer 200705223
Ansökningsdatum 2007-06-12
Registreringsnummer 392415
Registreringsdatum 2007-11-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-11-16
Typ Figurativt

Cc

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckta publikationer, instruktions-och undervisningsmaterial inom området IT och IT-säkerhet, certifikat.

Klass: 35

Företagsledning.

Klass: 42

Konsulttjänster avseende IT och IT-säkerhet.

Klass: 45

Rådgivning i säkerhetsfrågor; licensiering av immateriella rättigheter.