Ansökningsnummer 200102552
Ansökningsdatum 2001-04-17
Registreringsnummer 355446
Registreringsdatum 2002-05-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-05-17
Typ Figurativt

AVAL

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorprogram; instrument för simulering av strid.

Klass: 16

Trycksaker, instruktions- och undervisningsmateriel (ej apparater).

Klass: 42

Datorprogrammering, underhåll och uppdatering avseende datormjukvara / datorprogramvara, design/utformning av datormjukvara och teknisk support avseende datormjukvara; utarbetande av information avseende krigsmateriels verkan.