Ansökningsnummer 200100789
Ansökningsdatum 2001-02-05
Registreringsnummer 351767
Registreringsdatum 2002-01-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-01-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Registrerade datorprogram; instrument för simulering av strid.

Klass: 16

Trycksaker; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 42

Datorprogrammering; underhåll och uppdatering avseende datormjukvara/ datorprogramvara; design/utformning av datormjukvara och teknisk support avseende datormjukvara; utarbetande av information avseende krigsmaterielsverkan.