ABC 123

Varumärke tillhör FÖRSVARETS MATERIELVERK

Ansökningsnummer 200605460
Ansökningsdatum 2006-07-10
Registreringsnummer 400225
Registreringsdatum 2009-01-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-01-16
Typ Figurativt

ABC 123

Varor & Tjänster

Klass: 9

Registrerade datorprogram, inspelningsbara skivor, telefoner, telefaxapparater, modem; apparater och instrument som används för kryptering.

Klass: 38

Telekommunikationstjänster; signalskyddstjänster.

Klass: 42

Datorprogrammering, kryptoverksamhetstjänster; mottagande och analys av kryptomeddelanden.

Klass: 45

Militär underrättelse- och säkerhetstjänst.