Ansökningsnummer 198907909
Ansökningsdatum 1989-08-25
Registreringsnummer 224084
Registreringsdatum 1991-06-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-06-07
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

SAMTLIGA VAROR

Klass: 25

SAMTLIGA VAROR

Klass: 35

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 36

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 37

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 38

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 39

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 40

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 41

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 42

SAMTLIGA TJÄNSTER