Visa allt om BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 1 290 37 497 2 700
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 23 21 20
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
RIKSANTIKVARIEÄMBETET (Statlig enhet) 473 - -
STATISTISKA CENTRALBYRÅN (Statlig enhet) 269 11 72
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN (Statlig enhet) 200 - -
STOCKHOLMS UNIVERSITET (Statlig enhet) 92 47 119
HUDDINGE KOMMUN (Kommun) 30 13 25
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (9 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 47 069 47 138 52 160
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 331 130 304
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 283 112 269
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 48 18 35
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 125 68 121
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Samhällelig informationsförsörjning 11 874 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(11 874)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 4 680 4 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(4 460)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 2 526 7 B2B IT-Partner AB
(1 154)
Datakonsultverksamhet 2 521 11 UNIT4 AB
(665)
Universitets- & Högskoleutbildning 2 246 7 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
(1 000)
Konsultverksamhet avseende företags org. 1 610 22 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB
(495)
Grundskoleutbildning 1 544 8 HANINGE KOMMUN
(400)
Livförsäkring, övrig 1 379 1 AMF Pensionsförsäkring AB
(1 379)
Kongresser & Mässor 1 151 6 Stockholm City Conference Centre Aktiebolag
(1 080)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 959 8 Ordförrådet Bertil Örtenstrand Aktiebolag
(726)
Hotell & Restaurang 882 12 Aktiebolaget Tylösands Havsbad
(661)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 843 2 Pulsen AB
(693)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 833 1 Kinnarps AB
(833)
Konferensanläggningar 744 10 Utsikten Meetings AB
(342)
Finansiella stödtjänster, övriga 662 2 American Express Services Europe Ltd, England, filial
(655)
Tryckning av Böcker & Övrigt 654 4 Lenanders Grafiska AB
(639)
Redovisning & bokföring 615 2 Calona Ekonomikonsult Aktiebolag
(613)
Postorder- & Internethandel 589 4 Dustin Sverige AB
(551)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 575 4 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN
(350)
Översättning & Tolkning 563 6 Translegal Sweden AB
(311)
Restaurangverksamhet 551 14 Stadshusrestauranger Stockholm AB
(414)
Telekommunikation, Trådlös 519 1 Telenor Sverige Aktiebolag
(519)
Kreditgivning, övrig 411 3 Eurocard AB
(268)
Informationstjänster, övriga 396 2 United Eyes AB
(240)
Teleprodukter, Partihandel 361 1 Comsystem Mobility AB
(361)
Personalutbildning 357 10 MGruppen Svenska Managementgruppen AB
(165)
Dataprogrammering 347 10 Positionett AB
(93)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 338 1 Städ & Maskin Centralen i Stockholm AB
(338)
Personaluthyrning 307 1 Manpower Aktiebolag
(307)
Intressorganisationer, övriga 301 8 FASTIGHETSÄGARNA BID SOFIELUND
(250)
El-VVS & Bygginstallationer 251 3 Witsel AB
(170)
Förskoleutbildning 250 1 MALMÖ KOMMUN
(250)
Vård & Omsorg med Boende 250 1 JÖNKÖPINGS KOMMUN
(250)
Säkerhetssystemtjänster 246 2 Bravida Säkerhet Aktiebolag
(233)
Brand- & Räddningsverksamhet 210 2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD
(200)
Marknads- & Opinionsundersökning 201 2 Kantar Sifo AB
(195)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 196 3 NSI Invest Drottningskeppet AB
(150)
Utgivning av tidskrifter 193 3 IDG International Data Group Aktiebolag
(184)
Sociala insatser 175 2 KALMAR KOMMUN
(175)
Totalförsvaret 156 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(156)
Rengöring & Lokalvård 151 1 Sodexo AB
(151)
Post- & Kurirverksamhet 149 2 PostNord Sverige AB
(138)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 147 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(147)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 143 3 Flexoffice AB
(96)
Detaljhandel, övrig 143 2 Selecta AB
(132)
Värme & Kyla 124 1 Mälarenergi AB
(124)
Belysningsarmaturtillverkning 114 1 Wästberg Lighting AB
(114)
Öppen Hälso- & Sjukvård 110 1 Helsa Företagshälsovård Sverige AB
(110)
Torg- & Marknadshandel 108 1 City Fruktbud RFG
(108)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 106 3 Karnov Group Sweden AB
(54)
Litterärt & Konstnärligt skapande 104 2 Willy Silberstein AB
(100)
Grafisk Designverksamhet 104 3 Anna Björnström Form Aktiebolag
(59)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 104 1 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(104)
Kläder & Skor, Partihandel 103 1 Master Design Sverige AB
(103)
Film, Video & TV 97 2 Mindpool AB
(96)
Bokutgivning 95 6 SIS Förlag Aktiebolag
(58)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 91 3 Veriscan Security AB
(87)
Utbildning, övrig 91 2 Språkkonsulterna Prodicta AB
(83)
Databehandling & Hosting 78 5 Stay Secure Sweden AB
(32)
Telekommunikation, Trådbunden 76 3 IP-Only Networks AB
(44)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 73 2 Staples Sweden AB
(61)
Museiverksamhet 73 3 STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR
(55)
Byggverksamhet 71 1 Entreprenör C Eriksson Bygg AB
(71)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 70 3 Ambius Aktiebolag
(48)
Utgivning av annan programvara 63 6 Lundalogik Aktiebolag
(18)
Dagstidningsutgivning 59 1 AB Dagens Nyheter
(59)
Inredningsarkitekt 59 1 Fadeform AB
(59)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 56 3 ARBETSGIVARVERKET
(47)
Kultur, Nöje & Fritid 55 1 Bright Group Sweden AB
(55)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 52 1 Supékort Sweden AB
(52)
Eldistribution 52 1 Ellevio AB
(52)
Kontorsmöbler, Partihandel 47 2 Ergohuset Ermi AB
(31)
Insatsvaror övriga, Partihandel 43 2 Cupola AB
(40)
Förlagsverksamhet, övrig 43 1 Webserviceaward AB
(43)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 41 1 van der Meijs Foto AB
(41)
Polisverksamhet 41 1 POLISMYNDIGHETEN
(41)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 37 1 BTJ Sverige AB
(37)
Järnhandelsvaror, Partihandel 31 1 Mr Fredrik AB
(31)
Arbetsförmedling & Rekrytering 30 2 Monster Worldwide Scandinavia AB
(17)
Bageri- & Mjölprodukter 27 2 Stinas Bageri AB
(23)
Artistisk verksamhet 24 2 Sandra Dahlén Information AB
(16)
Landtransport, stödtjänster 23 1 Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
(23)
Revision 23 1 Grant Thornton Sweden AB
(23)
Källsorterat material 21 1 Veolia Recycling Solutions Sweden AB
(21)
Webbportaler 21 2 JP Infonet AB
(21)
Vägtransport, Godstrafik 21 1 Nordic Transport Sverige AB
(21)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 17 3 Lindorff Sverige AB
(9)
Uthyrning & Leasing övrigt 16 2 Spelaktiviteter Norden Aktiebolag
(9)
Intressebev. Branschorg. 14 3 Ideella föreningen Svenska Bankföreningen med firma Svenska Bankföreningen, Näringsverksamhet
(8)
Flyttjänster 12 1 NFB Transport Systems AB
(12)
Datordrifttjänster 12 2 TeleComputing Sweden Aktiebolag
(6)
Säkerhetsverksamhet 12 1 Rapid Säkerhet AB
(12)
Monetär finansförmedling, övrig 11 2 Nordea Bank AB
(6)
Optiker, Butikshandel 11 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(11)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 9 3 REGERINGSKANSLIET
(7)
Blommor & Växter, Butikshandel 9 2 Stures Blommor AB
(5)
Teknisk Provning & Analys 9 1 DNV GL Business Assurance Sweden AB
(9)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 9 1 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(9)
Arkitektverksamhet 8 1 Arkitekter Svanström Scherrer AB
(8)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 8 1 Falck Secure AB
(8)
Callcenterverksamhet 6 1 Vattenfall Kundservice Aktiebolag
(6)
Personalmatsalar 5 1 Sabis Aktiebolag
(5)
Skatterådgivning 4 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(4)
Metallindustri 4 2 Håva-Skyltar Aktiebolag
(4)
Elhandel 4 1 Fortum Markets AB
(4)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 4 1 STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
(4)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 3 1 Perfect Print Sverige AB
(3)
Textilier, Butikshandel 2 1 Engelbrektson & Co Flaggfabrik Aktiebolag
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Researrangemang 2 1 Meetagain Konferens AB
(2)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 2 1 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a.
(2)
Transport stödtjänster, övriga 2 1 DHL Express (Sweden) AB
(2)
Böcker, Butikshandel 2 1 Jure Aktiebolag
(2)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 1 1 Biljardexperten i Stockholm Aktiebolag
(1)
Grafisk produktion 1 1 ISY Informationssystem AB
(1)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 1 1 Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Serviceaktiebolag
(1)
Livsmedel övriga, Butikshandel 1 1 A Tavola Aktiebolag
(1)
Hälso- & Sjukvård, administration 1 1 SOCIALSTYRELSEN
(1)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 1 1 Capitalistailor Kommanditbolag
(1)
Stugbyverksamhet 1 1 Kooperativet Solakoop ek. för.
(1)
Åklagarverksamhet 0 1 ÅKLAGARMYNDIGHETEN
(0)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 0 1 Ateljé Lyktan Aktiebolag
(0)
Omsorg & Socialtjänst 0 1 MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
(0)
Företagstjänster, övriga 0 1 EuroFlorist Sverige AB
(0)
Finansiell leasing 0 1 Paper Talk Aktiebolag
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...