Integritetsskyddsmyndigheten IMY

Varumärke tillhör Integritetsskyddsmyndigheten

Ansökningsnummer 202005472
Ansökningsdatum 2020-08-25
Registreringsnummer 610773
Registreringsdatum 2020-10-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-08-25
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Rådgivning och information inom inkasso- och kreditupplysningsområdet.

Klass: 41

Publicering av broschyrer; publicering av dokument; publicering av faktablad; publicering av nyhetsbrev; publicering av texter för utbildningsändamål; publicering av undervisningsmaterial; publicering, rapportering och författande av texter; utgivning av informationsblad; anordnande av konferenser; anordnande av seminarier; arrangerande, genomförande och anordnande av workshopar [utbildning]; arrangerande och genomförande av föreläsningar; anordnande av föredrag; anordnande av utbildning; anordnande och genomförande av kurser; distansundervisning; genomförande av kurser, seminarier och workshopar; genomförande av utbildningar; tillhandahållande av online-utbildning; undervisning/utbildning.

Klass: 45

Granskning av rättslig efterlevnad; granskning av normer och praxis för säkerställande av efterlevnad av lagar och regleringar; granskning av regelefterlevnad; information avseende juridiska åligganden; information om frågor avseende mänskliga rättigheter; juridisk information; juridisk rådgivning; rådgivning avseende rättsliga frågor; utarbetande av föreskrifter (juridiska).