DATAINSPEKTIONEN

Varumärke tillhör DATAINSPEKTIONEN

Ansökningsnummer 199803205
Ansökningsdatum 1998-04-17
Registreringsnummer 338845
Registreringsdatum 2000-06-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-06-30
Typ Figurativt

DATAINSPEKTIONEN

Varor & Tjänster

Klass: 9

CD-rom skivor; musik-CD.

Klass: 16

Tryckta publikationer inom Datainspektionens verksamhetsområde IT-säkerhet, IT-utveckling och integritet (datalagen och personuppgiftslagen), inkasso- och kreditupplysningsområdet samt undervisningsmaterial inom samma verksamhetsområde.

Klass: 35

Tillståndsgivning för inrättande och förande av ADB-baserade personregister.

Klass: 36

Rådgivning och information inom inkasso- och kreditupplysningsområdet.

Klass: 41

Arrangerande och hållande av konferenser, föreläsningar, seminarier och kongresser; undervisning/utbildning; utbildningsinformation; publicering av texter; utgivning av böcker, allt inom Datainspektionens verksamhetsområde IT- säkerhet, IT-utveckling och integritet (datalagen och personuppgiftslagen), inkasso- och kreditupplysningsområdet.

Klass: 42

Besiktnings- och inspektionstjänster avseende ADB-baserade personregister, behandling av personuppgifter samt bedrivande av kreditupplysningsverksamhet och inkassoverksamhet; juridiska tjänster; rådgivning och information inom Datainspektionens verksamhetsområde IT-säkerhet, IT-utveckling och integritet (datalagen och personuppgiftslagen), inkasso- och kreditupplysningsområdet; konsultationer i säkerhetsfrågor (rådgivning och information om IT-säkerhet); upplåtande av nyttjande och åtkomst till databaser och elektroniska anslagstavlor.